Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XIV arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 251 - 260 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Ina 14.10.2011 08:47

p?stov??n? r????

Dobr?? den, r??da bych zalo?ila \"r???ov??\ " z??hon a prosila bych o radu, jak? r???e vysadit - zahradu m??me v n.v. 500m, slunce sv?t? na z??hon od poledne do z??padu, z??hon je u tyčkov?ho plotu, kter?? č??stečn? odpoledn? svit zasti??uje.Zimy zde b??vaj? ji? dost drsn?-jsme na zač??tku Vysočiny. P??jdou mi zde v??bec n?jak? r???e? D?kuji za odpov?ď

Jiří Žlebčík 18.10.2011 14:13

Re: p?stov??n? r????

Podm?nky jsou celkem drsn?. Nejde jen o tu nadmo??skou v????ku, ale tak? o zast?n?n?. Ve st?nu r???e m??lo kvetou , vytahuj? se do v????ky a pak sp??? zmrznou. Ne??lo by s??zet jinam? Jde o to naj?t optim??ln? mikroklima. Nevhodn?? je st?n, siln? v?try, m?sto kam pad?? sn?h ze st??echy. Pod?vejte se po okol?, co tam ze z??honov??ch r???? roste. Rostliny bych s??zel trochu d??l od sebe, na p??edzimn? ochranu nav???el kompost, neodkop??val ze stran zem. S??zel bych experiment??ln? zejm?na r???e mnohokv?t?; tedy ze skupin polyantek, polyatahybrid?? a floribund. Nezkou??el bych ty, kter? jsou ve sloupci Pozn??mka označeny zkratkou R. D??le zva?te, zda r???e mus? b??t nutn? v z??hon?. Určit? by se l?pe da??ily voln? vysazen? botanick? r???e a z nich vy??lecht?n? odr??dy. Tedy od Rosa rugosa t??eba odr??dy Blanka, Dagmar Hastrup, Jablo??ov?? Kv?t; od Rosa gallica r???e Rosa gallica Versicolor, Belle Isis, Cardinal Richelieu nebo od r???e b?l? odr??dy Rosa x alba Suaveolens, K??nigin von D?nemark. Ke??e by vypadaly nejl?pe solit?rn? um?st?n? na p??ed v?try chr??n?n?m m?st?; mnoh? odno?uj?.

Jana 13.10.2011 15:21

Pop?nav? r???e

Dobr?? den, pros?m o radu, jakou r???i zakoupit k m?mu loub?. Ji? 3 roky r???ičky vyhazuji - z??ejm? jsem nezakoupila ty spr??vn?. Buď m?ly listy cel? l?to čern?, nebo byly pln? m??ic i p??es post??iky a nebo mi vylezli jak?si plan? r???e.
Ct?la bych do čtvrtice opravdu r???e n?jak? odoln? v??či chorob??m a vymrznut?, skvrnitosti list?? apod. Sly??ela jsem o takov??ch r????ch jako jsou -Am??deus, Laguna a nebo Aloha: Cht?la bych zn??t V???? n??zor a nebo doporučit n?jak? od V??s nen??ročn? r???ičky. Moc d?kuji Jana

Jiří Žlebčík 17.10.2011 07:12

Re: Pop?nav? r???e

Z uveden??ch pot??? s pnouc?mi r???emi se d?? spr??vn??m v??b?rem odr??d ovlivnit čern?? skvrnitost list??, co? je houbov?? choroba, a mrazuvzdornost. Pokud jde o m??ice, kdy? p??ijde jejich čas , napadaj? r???e bez rozd?lu a na v?t??? plo??e pomohou jen post??iky (Pirimor). Plan?? r???e byla pror??staj?c? podno?. Je nutno vyst??ihnout nebo l?pe odtrhnout u? v zemi. Za osv?dčen?, velmi mrazuvzdorn? a i nadpr??m?rn? v listu zdrav? pova?uju r???e: New Dawn, Ludv?k Veče??a, Rudolf?na, Alchymist, Ilse Krohn Superior. Pod?vejte se na n?.

linda harwot 11.10.2011 13:01

r???e jako solit?r v tr??vn?ku?

Dobr?? den, pros?m o radu:
Do tr??vn?ku p??ed terasu bych r??da vysadila v?t??? r???i jako solit?r, velikost okolo 160 cm (nebo v?t???), p?kn?? (p??evisaj?c??) tvar ke??e (p??da i oslun?n? jsou ok).
Vysn?n? vlastnosti (podle po??ad? d??le?itosti): zdrav?? a nen??ročn??, opakovan? kvetouc?, č?m vonn?j???, t?m l?p, barevn? sp???e v r???ov?m spektru, pokud mo?no kv?ty odoln? počas?.
Nepot??ebuji ???dnou v??jimečnou extra r???i, klidn? a?? je v ka?d? druh? zahr??dce (pokud tedy v??bec takov?? klenot a z??zrak existuje :)
p??edem d?kuji!!

Jiří Žlebčík 12.10.2011 07:31

Re: r???e jako solit?r v tr??vn?ku?

Budeme vyb?rat z nen??ročn??ch sadov??ch r???? nebo zvl????t? vzr??stn??ch čajohybrid??. Pod?vejte se z r???ov??ch na odr??dy: Kor?, M?rchenland, Helenka, Pr??honice, Gertrude Jekyll, Queen Elizabeth, Pink Grootendorst. Kvalitn? ?lut?? r???e je Lichtk??nigin Lucia, sv?tle oran?ov?? Postillion, červen?? Roter Korsar.

V?ra Dou??ov?? 8.10.2011 10:28

R???e Frederyk Chopin

Kr??sn? sobotn? r??no, pane doktore, dovoluji si po???dat V??s o radu. Občas pos?l??m foto m??ch r???iček na HelpMeFind. Ned??vno jsem tam poslala fotografii Frederyka Chopina, kter?? letos velmi p?kn? kvetla. Obratem se mi v??ak ozvali p?stitel? z Polska, ?e moje r???e nen? FCH, proto?e je jinak vybarven??. Foto jsem tedy st??hla, necht?la jsem se dohadovat s p?stiteli ze zem? p??vodu t?to r???ičky-je pravda, ?e v??echny fotografie ukazuj? r???i sp???e b?lo?lutou, ne? tu, kter?? je na Va??em webu a u mn? na zahr??dce / koupila jsem ji p??ed dv?ma l?ty u fy Starkl/. Ta m?? opravdu jinou barvu. M???ete mi poradit, jak to t?m Frederykem vlastn? je ? D?kuji p??edem.

Jiří Žlebčík 11.10.2011 10:18

Re: R???e Frederyk Chopin

Moc d?kuju. R???e Frederyk Chopin, kter?? se u n??s občas vyskytuje, mi byla syt? oran?ovou barvou podez??el??, leč chyb?ly d??kazy. Informace z Polska tedy konečn? potvrzuje, ?e je neprav??. V? n?kdo o jakou odr??du jde? Oprav?me p??i p?????t? aktualizaci.

V?ra ?ulcov?? 2.10.2011 10:20

pnouc? r???e

Prox?m o radu. Cht?la vysadit pnouc? r???e na konstrukci okolo plotu. Bohu?el t?sn? kolem plotu je v hloubce cca 30 cm um?st?na dren???n? trubka. Cht?la jsem zeminu na toto m?sto nav????it, aby r???e do dren???e nepror??stali. M???ete mi poradit jak hlubok? ko??eny m???e pnouc? r???e cca 2 m vysok?? m?t? D?kuji za radu.

Jiří Žlebčík 8.10.2011 14:43

Re: pnouc? r???e

Situace se d?? na d??lku t??ko posoudit, ale r???e vydr?? mnoho. Sna?il bych se trubku v prvn? ??ad? minout. R???e se d?? vysadit t??eba i p??l metru daleko od plotu a v??hony p??iv??zat. Jako v??echny rostliny, jdou r???e za sluncem. Pokud jsou tedy r???e severn? od plotu, najdou si ho samy. Odhadl bych, ?e pnouc? r???i stač? asi 40 cm zem?; ov??em kvalitn?. P??i navezen? p??dy by byl dobr?? obrubn?k, jinak hroz? sucho (voda steče).

Lenka 13.9.2011 22:28

Odoln? odr??dy

Dobr?? den, pros?m o radu na n?jak? odoln? r???e, cht?la bych si zalo?it nov?? z??hon, u? p??r r???? m??m (nap??. Hiroshima Spirit), ale hodn? m?vaj? černou skvrnitost. L?b? se mi nap??. Romance, Esprit, Interama, Nostalgie, Woburn Abbey. Jsme cca 300 m n.m., dost j?lovit?? p??da. Kterou odr??du byste mi doporučil? Moc d?kuji p??edem za odpov?ď, a taky za Va??e skv?l?, p??ehledn? str??nky. Hezk?? den, Lenka

Jiří Žlebčík 20.9.2011 05:04

Re: Odoln? odr??dy

R???e Hiroshima Spirit je kr??sn??, ale opravdu celkem choulostiv??. Nadmo??sk?? v????ka 300 metr?? nen? ???dn?? extr?mn? poloha, bude se tam da??it naprost?? v?t??ina odr??d a tak? ony vyjmenovan?. Z r???? mnoha lety p?stov??n? prov???en??ch bych doporučil za b?l? odr??du Mount Shasta, ?lut? Landora, oran?ov? Janina, r???ov?, Carina, červen? Lidka, dvoubarevn? Kronenbourg. V??echny pat??? do skupiny čajohybrid??; maj? tedy velk? kv?ty.

Zuzana 10.9.2011 19:24

Popinave ruze

Dobry den.
Nejprve bych Vam velmi rada podekovala za skvele stranky!
A take mam dotaz k popinavym ruzim na zed domu, zvlaste k tem hodne vysokym. Vsude ctu, ze k podporeni druheho kveteni je nutno kvety z 1.floru odstranovat. Ale jak to dokazat u ruze, ktera ma na stene domu treba rozmery 4x4m? Samozrejme vim o tzv.samocistici schopnosti nekt. ruzi, ale vetsinou preci neopadavaji cele kvety , jen okvetni platky a sipek zustava... Popinavou ruzi jsem jeste na dome nemela a docela se ji i bojim poridit, abych kvuli druhemu floru nemusela lezt po zebriku s nuzkami. A tak prosim o radu.
Omlouvam se za interpunkci, nejdou mi docasne hacky,carky.
A predem moc dekuji za odpoved.
Zuzana

Jiří Žlebčík 20.9.2011 05:03

Re: Popinave ruze

Tu ??dr?bu je t??eba br??t s nadhledem. Pnouc? r???e se daj? dost p??esn? rozd?lit na dv? skupiny. Jen jednou kvetouc? (červen, červenec, v odd?lu Pozn??mka zkratka J) se ani odstran?n?m cel??ch kv?tenstv? k dal???mu kv?tu nep??inut?. Ty, co kvetou opakovan?, se prost? daj? ??ezat, kam člov?k bez ??razu dos??hne. Je jasn?, ?e nen? mo?n? st??le ??plhat do velk? v????ky. Pokud se d?l?? z??kladn? p??edjarn? prosv?tlovac? a zmlazovac? ??ez, berou se u zem? cel? star? v??hony. Tedy se nebojte a s??zejte.

Petra Zavadilov?? 19.8.2011 22:26

R???e Gruss an Heidelberg

Dobr?? den,
u Starkla jsem si objednala pop?navou r???i Gruss an Heidelberg, proto?e jsem cht?la m?t zdravou, silnou a kr??snou červenou pop?navku na plot? u vchodov? branky, ale na Va??ich str??nk??ch u n? m??te v pozn??mk??ch, ?e často trp? černou skvrnitost? a padl?m, proto se chci zeptat, jestli je opravdu n?jak n??chyln??, bydl?me na Vysočin? a tak se boj?m, aby se j? zde da??ilo a byla zdrav??. P??edem V??m moc d?kuji za radu, Petra Z.

Jiří Žlebčík 5.9.2011 23:54

Re: R???e Gruss an Heidelberg

To, ?e jsem v?cekr??t zastihl r???i nemocnou je??t? neznamen??, ?e tomu tak mus? b??t na ka?d?m m?st? a v ka?d?m roce. Trochu bych se ob??val o to, aby odr??da Gruss an Heidelberg dos??hla na Vysočin? oček??van? v????ky, ale v??e z??vis? na m?stn?m klimatu. Uvid?te.

Jana H. 24.6.2011 20:35

R???e Ametyst

Zdrav?m, pr??v? jsem objevila jednu ???asnou r???ičku u V??s na str??nk??ch - nem??te n??hodou informace, kde se d?? sehnat? D?kuji p??edem za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 28.6.2011 04:30

Re: R???e Ametyst

Ametyst je p?kn?? r???e, ale sp???e m?n? rostouc? a choulostiv?j??? z hlediska namrz??n?; vy?aduje tedy pozornou p?či. Tato na??e odr??da se p?stuje pom?rn? často ve ??kolk??ch; zkuste Kunratice nebo Sobotku (kontakty ve vysv?tlivk??ch, m?sta focen?).

milovnice r???? 10.6.2011 19:02

chv??la r???e Rosarium Uetersen

Tuto r???i zbo???uji,ka?d?? rok dvakr??t mohutn? kvete a obdivuje ji ka?d?? kolemjdouc?.Vyp?st ovala jsem si ji sama z pouh?ho proutku a je n??dhern?? vyrostla do v????ky dva metra a do ?????e t??i metry.V??em ji doporučuji je nen??ročn??.Teď m??m pouze probl?m jak ji podep???t pon?vad? roste rychle a konce jej?ch v?tv? jsou pru?n? a proh??baj? se pod trsy kv?t??.M???e mi n?kdo poradit kdo by vyrobil ??čelnou a vkusnou podp?ru? D?kuji Vladim?ra

Jiří Žlebčík 10.6.2011 22:23

Re: chv??la r???e Rosarium Uetersen

R???e Rosarium Uetersen je opravdu velice kr??sn??, spolehliv?? a tak? vzr??stn??. Nejsnadn?j??? konstrukc? jsou asi t??i dlouh? tyče; naho??e sv??zan?. Promy??len? se mi jev? i tyče kolmo do kruhu um?st?n? (občas spojovan?). V zadn? č??sti se pak asi dv? vynechaj?. Tudy se d?? dob??e proniknout dovnit?? p??i ??ezu i vyvazov??n?. Pokud to m?sto dovol?, d?? se jako pnouc? vysoko vyvazovat k obvykl? opo??e nebo ud?lat br??nu. Barva konstrukce by m?la b??t nevt?rav??. Tedy sv?tle ??ed??, sv?tle hn?d??, sv?tle zelen??, b?l??. Na slunci se nesm? moc p??eh???vat.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>