Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXXXIV arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 241 - 250 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Katka 10.2.2012 18:50

Nejvhodn?j??? r???e do n??doby

Dobr?? den, m???ete pros?m poradit nejvhodn?j??? r???e na terasu do n??doby. Nejl?pe opakuj?c? kveten?.D?kuji.

Jiří Žlebčík 14.2.2012 13:17

Re: Nejvhodn?j??? r???e do n??doby

Patrn? nejodoln?j??? r???e nalezneme ve skupin? p??dopokryvn??ch. Zat?m zde sice chyb? barvy jako jsou tmav? ?lut??, oran?ov??, temn? červen?? a modrofialov??, ale určit? si vyberete. N??sleduj?c? maj? dobr?? zdravotn? stav a kvetou skoro st??le. Pod?vejte se na Diamant, Hannovers Weisse, Heidetraum, Knirps, Richard Strauss, Lavender Dream, Rosy Carpet, Royal Bassino. Pochopiteln? č?m bude n??doba v?t???, t?m l?pe. Mus? m?t misku, na zimu ji nejl?pe zapustit do p??dy.

Sta??a 6.2.2012 18:53

Alexander von Humboldt (otázka na Alexander von Humboldt)

Dobr?? den,
Chci se zeptat, jestli r???e Alexander von Humboldt kvete jednou nebo opakovan? (remontuje) ?
D?kuji Valch????

Jiří Žlebčík 6.2.2012 23:33

Re: Alexander von Humboldt

Tak? mi to nen? jasn?. Uv??d? se, ?e občas by m?la kveten? opakovat, co? odpov?d?? i rodokmenu. J?? odr??du Alexander von Humboldt m??m občas mo?nost sledovat v roz??riu v Olomouci, kde jsem ji p??i opakov??n? kveten? nezastihl. Byly by to tedy jen jednotliv? kv?ty p??i vhodn?m pr??b?hu počas?.

Alena 13.1.2012 00:10

vonn? silice

Dobr?? den, cht?la bych se zeptat, kter? r???e jsou vhodn? k z?sk??v??n? vonn?ho oleje destilac?,zda v??echny, kter? von? nebo je n?kter?. D?kuji.
Alena

Jiří Žlebčík 17.1.2012 17:55

Re: vonn? silice

I kdy? mnoh? r???e von? intenzivn?, z?sk??v?? se silice v??lučn? jen ze dvou druh??. Sv?tozn??m? je p?stov??n? r???e dama??sk? Rosa x damascena Trigintipetala v oblasti u m?sta Kazanlik p??ibli?n? uprost??ed Bulharska. Druh??m m?stem je okol? jihofrancouzsk?ho m?sta Grasse, kde se silice z?sk??v?? z r???e stolist? Rosa centifolia. Na jeden kg oleje (silice) se uv??d? spot??eba 3 a? 4 tun r???ov??ch pl??tk??. Sb?r?? se od poloviny kv?tna do poloviny června jen do deseti hodin dopoledne a denn? v??kon jednoho pracovn?ka je 15 a? 20 kg r???ov??ch pl??tk??.

Marie 10.12.2011 18:29

alan titchmarsh (otázka na Alan Titchmarsh)

Dobry den, tato ruze na me pusobi jako Austinka Scepter\'d Isle. Mozna dostal pan Sip spatna ocka uz v Anglii.
link : www.google.de /search?q=rose+scept er\\\\\\\'d+ isle&hl= de&sa=X&rlz= 1C1SKPL_enDE450DE450 &prmd=imvns& tbm=isch&tbo=u&a mp;a mp;source=univ&e i=ApbjTqCfNJmQsAbdjv yjCQ&ved=0CEAQsA Q&biw=1680&b ih=959

Jiří Žlebčík 14.12.2011 06:56

Re: alan titchmarsh

R???e Alan Titchmarsh mohla b??t opravdu zam?n?na za Scepter d´Isle. Upozorn?m pana ??pa.

kac3nka 10.12.2011 11:49

r???e

Dobr?? den.
Ned??vno jsem dostala k sv??tku od man?ela 1 r???i a u? po n?kolika dnech začlo ze stonku vyr??stat plno zelen??ch l?stk??. Nikdy p??edt?m jsem to nevid?la a vypadalo to moc p?kn?. R???e uschla, ale l?stky se rozmno?ovaly d??l, tak jsem stonek nad l?stky u??ezala a m??m ho ve v??ze. Zaj?malo by m?, jestli m?? smysl takto zbytek r???e m?t nebo ji m??m zasadit, proto?e mi bylo l?to ty zelen? l?stky vyhodit, ale z??rove?? nev?m, jestli to k n?čemu je. Pos?l??m odkaz na foto a d?kuji za odpov?ď. kac3nka.rajce .idnes.cz/ruze

Jiří Žlebčík 14.12.2011 06:42

Re: r???e

N?kdy se st??v??, ?e na kv?tin? ve v??ze začne ra??it očko a narostou i listy. Pro dal??? osud je v??ak d??le?it?, zda se vytvo??? i ko??eny. To b??v?? u mnoha pokojov??ch kv?tin, t??eba oleandru. R???e se ov??em mus? ???zkovat nikoliv do vody, ale do lehk? zahradn? p??dy. V p???rod? se v??ak d?j? n?kdy i divy. Zkuste tedy vysadit do p??dy. Kdyby r???e zako??enila je pot??eba ji uchovat na sv?tle v chladn?j???m pokoji do jara, pak vysadit ven.

Lubo?? 30.11.2011 10:12

Louise Odier (otázka na Louise Odier)

Dobr?? den,
m??m jen jednu pozn??mku k t?to r???i - p?stuji tuto
odr??du ji? n?kolik let a pravideln? kvete po cel? l?to a? do podzimu.
Jedn?? se o spolehliv? remontuj?c? historickou r???i.
D?kuji.

Jiří Žlebčík 2.12.2011 10:48

Re: Louise Odier

D?kuju za upozorn?n?, m??te pravdu, chyba bude napravena.

I. Bene?? 28.11.2011 14:06

koup? (otázka na Gruss an Teplitz)

Je tuto r???i mo?no n?kde v ?esku koupit?

Jiří Žlebčík 2.12.2011 10:47

Re: koup?

Nev?m, ?e by n?kdo nyn? u n??s odr??du mno?il. Dopučuju si ji nechat naočkovat na zak??zku na adrese: R???ov? ??kolky, Lubo?? a Michaela Pelcovi, B??ezensk?? 386, 507 43 Sobotka www.ruzepelcovi.cz/objednavka.aspx.

Vlado 23.11.2011 13:02

Frederyk Cholin (otázka na Frederyk Chopin)

Jirka ahoj,
str??nku si pekne zdokonalil, čo som na nej nebol!
E??te by to mo?no chcelo viditeĞne oč?slova?? jednotliv? fotografie. Okrem foto 2(?) a 3 (pripom?na mi Austinovu ´Summer Song´), sa mi ostatn? podobaj?? na ´Sutter´s Gold´, ale treba porovna?? na?ivo ostatn? znaky.
Nepozn???? osobne nejak?ho privol??vača da?ďa? ;-)
Pozdravujem! Vlado

Jiří Žlebčík 24.11.2011 06:57

Re: Frederyk Cholin

Srdečn? zdrav?m Borovou horu v tomto p??edzimn?m čase. Probl?m je, ?e na popisov??n? dal???ch v?ci kolem fotek u? nen? dost prostoru. Sporn? r???e, je v?dy t??eba opravdu porovnat na?ivo, cel? a ve v??ech souvislostech. M???e to byt obyčejn?? z??m?na p??i focen? nebo na z??hon?, kv?t ??patn? vyvinut??, pop??len??, opr??el??, n?jak netypick??, rostlina ??patn? vegetuj?c?. Pak focen? v de??ti a ??patn??ch sv?teln??ch podm?nk??ch. V neposledn? ??ad? n?jak? ne????astn? podobn? nebo zkomolen? jm?no. Na jedin?m m?st? m???e b??t r???e chybn? označen?? a odtud se omyl ??????. Vzpom?n??, Jirka

Jan M. 18.11.2011 18:25

Z??m?na (otázka na Alan Titchmarsh)

dobr?? den, na obr??zku je jin?? r???e. alan titchmarsh vypad?? zcela jinak, je tmav??? barvy a pln?j???ho kv?tu. zdrav?m. va??e str??nky jsou velice dobr?, d?ky za n?.

Jiří Žlebčík 23.11.2011 05:15

Re: Z??m?na

P?stitel (sipruze.wz.cz) odr??du mno?? v licenci. Telefonoval jsem mu, z??le?itosti se bude v?novat a zjist?, kde se stala chyba. P??tr??n? i aktualizace fotografi? ov??em chvilku potrv??.

Eva 27.10.2011 00:18

B?l?? pnouc? r???e

Dobr?? den, v zahradnictv? jsem narazila na sazenice pnouc? r???e se jm?nem B?l?? Jiskra, nikde ale toto jm?no nem???u naj?t. Nesetkal jste se s n? n?kdy? D?kuji za odpov?ď a za kr??sn? str??nky!Eva

Jiří Žlebčík 27.10.2011 04:31

Re: B?l?? pnouc? r???e

Odr??du jsem nevid?l nikde popsanou a ani r??st vysazenou na trval?m m?st?. Zastihl jsem ji jedin? v n??sleduj?c?m zahradnictv?:
Ovocn?? a okrasn?? ??kolka
267 18 Vysok?? ??jezd ?? Kozolupy 29
www.ovocnaskolkakozolupy.axis4.info.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>