Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XLVII arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 71 - 80 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Vratislav Pe??ek 4.4.2017 11:00

v???n?? z??jem o n??kup r???e ?SR (otázka na ?SR)

Pros?m V??s o sd?len? ,kde by se tato r???e dala zakoupit.Je to r???e od ??lechtitele Bohma kterou vy??lechtil v roce 1933.D?kuji. Pe??ek

Jiří Žlebčík 6.4.2017 08:19

Re: v???n?? z??jem o n??kup r???e ?SR

Jde o kvalitn? a obl?benou odr??du. V nab?dce je zde www.ruzeskalicany.cz/fulltext/?keyword=%C4%8Dsr.
Nyn? vyprod??no, zarezervujte si ji.

deny.rin 28.3.2017 12:19

sametov?? r???e (otázka na Sametov I*)

Pros?m poraďte, kde lze sametovou r???i z?skat. P??i??la jsem po dlouh??ch letech o ni a marn? sh??n?m.
D?kuji za pomoc. Deny

Jiří Žlebčík 6.4.2017 08:15

Re: sametov?? r???e

Sametov?? I nelze ch??pat jako n??zev odr??dy (proto ta hv?zdička). R???e tak byla patrn? jen dočasn? označen?? z praktick??ch d??vod??. Temn? červen??ch odr??d s poupaty skoro čern??mi je od r??zn??ch ??lechtitel?? pom?rn? hodn?. Nap??.: Barkarole, Josef Klime??, Le Rouge et Le Noir, Nočn?? Panna, Norita, Papa Meilland, Porta Nigra, Super Congo, Schwarze Madonna.

Lenka 7.3.2017 13:22

jarn? ??ez

Pros?m o radu. Siln? v??hony se maj? zkracovat m?n? ne? slab? - proto jsem vloni zkr??tila siln? p??edlo??sk? v??hony m?n?. Budu je letos ??ezat do "star?ho&quo t; teď u? p??edlo??sk?ho d??eva, nebo p??ibude ka?d??m rokem dal??? kousek jednolet?ho v??honu? T?m by se ale st??le zvy??oval celkov?? habitus ke???ku. Jak na to? D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 8.3.2017 13:21

Re: jarn? ??ez

Docela slab? v??hony se vyst??ihnou tak, ?e vlastn? nezbude ???dn? očko, z n?ho? by mohlo n?co ra??it. Je pravda, ?e ka?d?? rok p??ibude kousek d??eva a ke?? se celkov? zvy??uje. Proto je nutno po n?kolika letech pou??t pilku a star? d??evo vy???znout. V?t??inou nalezneme v n?m u zem? n?jak? očko. Pokud nen?, pom???e mlad??? sousedn? v??hon. Toto zmlazen? ov??em často po drsn?j??? zim? nastane automaticky.

Lucia L 21.2.2017 11:56

ako spr??vne striha?? na jar (otázka na Ji?ina Bohdalov*)

M??m ju niekoĞko rokov, je jednou z mojich TOP. N??dhern?? kr?k, vynikaj??ca kond?cia. Chcem sa op??ta??, ako ju m??m na jar zostriha?? a preriedi??, aby som jej neubl??ila? Tvor? pomerne rozlo?it?? z??klad.

Jiří Žlebčík 8.3.2017 13:13

Re: ako spr??vne striha?? na jar

R???e pat??? mezi čajohybridy. Nast??v?? doba, kdy je t??eba ??ezat a v tomto p???pad? by m?l b??t ??ez radik??ln?. Rostlinu je t??eba sn??it asi na dvacet cm. Nejprve se odstran? v?tve namrzl? a pol??man?. Pak ??pln? slab? v??honky, p???padn? ty z podno?e, nakonec v??hony, kter? se k?????. V??sledek by m?l b??t p??ehledn?? a sv?tl??. Je dobr? je??t? asi za t??i t??dny se na r???i s n???kami znovu pod?vat. Mnoh? zelen? v?tve b??vaj? such?.

Marian So??tys 15.2.2017 16:27

TATIK BRADA (otázka na Tatk Brada)

Czy to na pewno Tatik Brada? nie pasuje do opisu jaki pozostawi?? nam Jan Bohm w ksi???ce Blatnenske Kralevny.
ww w.roses.webhost.pl/
So??tys Marian

Jiří Žlebčík 3.3.2017 09:17

Re: TATIK BRADA

V knize Jan B??hm, Blatn??, Dvacet let československ??ch r???? tak? popis p??esn? neodpov?d?? na??? fotce. Je ps??no o oran?ov?m z??kladu kv?tn?ch pl??tk??. Popis je ov??em z reklamn?ch d??vod?? značn? vylep??en. T??ko tedy ???ct, kolik tam t? r???ov? barvy vlastn? m?? b??t.

Florina 15.2.2017 07:20

Rosa arkansana (otázka na Rosa arkansana)

Tato r???e se v p???rod? vyskytuje v pr?rijn?ch oblastech. Je velice odoln?? proti suchu. Je to jedna z m??la n?zk??ch botanick??ch r???? kter??m se da??? v na??ich klimatick??ch podm?nk??ch.

Jiří Žlebčík 15.2.2017 08:23

Re: Rosa arkansana

Po v??sadb? brzy a p?kn? kvete. Je to je??t? nedocen?n?? druh.

Florina 14.2.2017 18:10

Rosa rugosa (otázka na Rosa rugosa plena)

R???e svraskal?? je odoln?? dekorativn? ke?? s poutav??mi kv?ty, a dekorativn?mi plody. Je vhodn?? do park?? a velk??ch zahrad.

Jiří Žlebčík 15.2.2017 08:22

Re: Rosa rugosa

R???e svraskal?? vydr?? skoro v??e. Ned?l?? j? jen dob??e v??penit?? sl?hav?? p??da.

Florina 13.2.2017 18:58

Rosa multiflora (otázka na Rosa multiflora)

N??dhern?? a v??jimečn? vo??av?? r???e. Je nen??ročn?? a odoln??. Jej? ???pky se objevuj? ve velk??ch shluc?ch, stejn? jako kv?ty p??ed nimi, jsou velice dekorativn?, a v zim? l??kaj? hladov? ptactvo.

Jiří Žlebčík 15.2.2017 08:20

Re: Rosa multiflora

Mohu jen potvrdit; r???e vydr?? i konkurenci jin??ch ke???? a vyt??hne se pak hodn? vysoko.

Rudy 10.2.2017 17:34

Rosa multiflora

P??vodn? divok?? r???e mnohokv?t?? se mi pr??v? l?b?, jen jsem se cht?l ujistit jestli je to opravdu ona, co? tedy nejsp??? bude, jeliko? m?v?? obrovsk? mno?stv? jednoduch??ch kv?t?? v takov??ch chom??čc?ch, a teď i takov? mal? zvl????tn? ???pky. Doteď jsem ji nikde nemohl sehnat, ani na ???zky.

Jiří Žlebčík 15.2.2017 08:18

Re: Rosa multiflora

R???e jde opravdu ???zkovat snadno.

Rudy 8.2.2017 18:43

Rosa multiflora

Dobr?? den,
Cht?l bych se zeptat na p??vodn? divokou r???i mnohokv?tou. Jak často se vyskytuje v zahrad??ch? Na??e zn??m?? zd?dila starou zahradu s r??zn??mi r???emi, a jeden ke?? mi jako r???e mnohokv?t?? p??ipad??, ale nejsem si jist jestli je opravdu čist?? p??vodn?, nebo n?jak?? kultivar. S č?m by se dala zam?nit? Mnohokr??t d?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 10.2.2017 07:27

Re: Rosa multiflora

R???e mnohokv?t?? se dost často vysazuje do v?t???ch zahrad i do park??. Je to mohutn?? ke?? či liana a v??born? se t?to r???i u n??s da???. Celkem pravideln? v bl?zkosti je mo?no naj?t jej? semen??čky, kter? d??le rostou. Prohl?dn?te si fotky na tomto p??ehledu. Botanick?? druh m?? jednoduch? b?l? kv?ty v opravdov? z??plav? a na podzim mnoho červen??ch mal??ch ???pk??. Tyto vydr?? n?kdy na ke??i a? do V??noc. Existuj? jist? odr??dy odvozen? od t?to r???e, ale m?vaj? kv?ty v?t???, polopln? i pln? a jin? barvy. Pokud se V??m zd?d?n?? r???e nel?b?, je ji mo?no jist? odstranit, ale chce to d??slednost.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>