Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XCVI arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 211 - 220 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

?ervenkov?? 1.10.2012 18:57

barvy

Moc V??m d?kuji za odpov?ď, p??esto bych m?la je??t? jeden dopl??uj?c? dotaz- Pokud bych cht?la m?t, jako dominantn? barvu ?lutou tedy nap??.odr??du Friesia, jak? jin? barvy,mohu v jej? bl?zkosti pou??t?D?kuji za trp?livost Radka . Va??e str??nky jsou fakt super!

Jiří Žlebčík 2.10.2012 06:51

Re: barvy

Vedle ?lut? r???e nevynikne b?l??, oran?ov??, r???ov??; fialov?? je asi moc studen??. Doporučil bych tedy syt? červenou. Z floribund je takov?? t??eba Pussta.

?ervenkov?? 28.9.2012 20:27

barvy

Dobr?? den, jsem ??pln?? laik a cht?la bych zalo?it men??? r???ovou zahr??dku u vesnick?ho domku.Vybrala jsem si odr??dy :Friesia,Woburn Abbey,Bonica 82,Tiara,Kronenbourg ,Charivari.Nejsem si v??ak jist??,zda-li takto barevn?? z??hon bude v??bec p?kn??, či by nebylo lep??? se omezit jen na 2-3 barvy.Pokud ano,pros?m,porad??e jak? zkombinovat,nem??m na to cit.Moc d?kuji Radka

Jiří Žlebčík 1.10.2012 07:27

Re: barvy

Radit v takov?m p???pad? je v?dy trochu o??emetn?. Jist? z??le?? na velikosti plochy a na tom, co je v okol?. D??le pak na tom, zda d??v??te p??ednost plo??e uklid??uj?c? nebo nespoutan?mu reji barev. V?dy je ov??em t??eba d??vat dozadu odr??dy vy????? a sv?tl?, dop??edu von?c?. D??le ka?dou odr??du vysazovat alespo?? po čty??ech kusech, aby byla vid?t, i kdy? m?n? pokvete. Sousedn? barvy by m?ly b??t kontrastn?. Tedy mezi červenou a r???ovou vlo??me t??eba b?lou. Vybran? odr??dy jsou velice p?kn? a p??itom p?stitelsky nen??ročn?. Jsou zastoupeny skoro v??echny obvykl? barvy r????. Chyb? jen j??sav?? červe??, t??eba Alexander. Z m?n? obvykl??ch, pokud je m??te v oblib?, pak r???e jakoby modr?, nap??. Mainzer Fastnacht a čern?, t??eba Porta Nigra. Tyto t??i jmenovan? odr??dy stejn? jako Kronenbourg a Charivari pat??? do skupiny čajohybrid??, budou tedy m?t v?t??? kv?ty a budou vy????? ne? ostatn? vybran?, kter? jsou floribundy. Bylo by tedy vhodn? vysadit ob? skupiny zvl??????.

Marcela Novotn?? 25.9.2012 19:46

Solitera

Poraďte pros?m druh sadov? nebo pop?nav? r???e jako solit?ry do n.v.600m,opakovan? kvetouc?,sv?tlounc e r???ov?,v????ky kolem 2-3 m.D?kuji

Jiří Žlebčík 26.9.2012 07:31

Re: Solitera

Je opravdu obt??n? splnit v??echny t??i podm?nky, ale pod?vejte se na New Dawn, vid?l jsem ji v t?to nadmo??sk? v????ce kv?st velice p?kn?.

veronika prausov?? 17.9.2012 13:44

r???e (otázka na Variegata di Bologna)

Dobr?? den, cht?la bych se zeptat odkud se d?? odr??da Variegata di Bologna objednat?D?kuji

Jiří Žlebčík 23.9.2012 05:33

Re: r???e

Zkuste r???i Variegata di Bologna z?skat v okrasn? ??kolce ve Skaličanech u Blatn?.

Jitka ?islinsk?? 1.9.2012 10:42

Kde sehnat r???i (otázka na Osiria)

Dobr?? den cht?la sem se zeptat kde by se tato r???e dala sehnat a za kolik d?kuj?

Jiří Žlebčík 13.9.2012 08:12

Re: Kde sehnat r???i

P??i zobrazen? ka?d? odr??dy se objev? pod fotografiemi tak? m?sta focen?. U odr??dy Osiria jde o Kunratice, Rosice, Sobotku. Zde jsou r???ov? ??kolky. Olomouc je roz??rium, kde se r???e pro ve??ejnost nemno??. Kontakty na v??echna tato m?sta se uk???? ihned jako prvn? p??i zad??n? kapitoly Vysv?tlivky.

Hru??kov?? 11.8.2012 18:57

rosella

Dobr?? den.Zahradn?k Starkl nab?z? r???i kterou naz??v?? ROSELLA.R???e s jedl??mi kv?ty v barv? broskv? s chut? po bylink??ch...30-40, cm mrazuvzdorn??. nepoda??ilo se mi naj?t ji na internetu.Mohl byste o n? napsat v?ce? Jsou i jin? jedl? r???e? Moc d?kuji Hru??kov??

Jiří Žlebčík 11.8.2012 21:21

Re: rosella

Tato r???e je i pro mne novinkou. Je v?ce r???? tohoto jm?na, ale ???dnou oran?ovou nejde s jistotou za??adit mezi miniaturn?. Mrazuvzdornost by nemusela b??t velk??. R???e se v kuchyni vyu??vaj? r??zn?, ale d??vat je p???mo na tal??? je zvl????tn?.R???e ov??em jedovat? nejsou.

HonzaPM 24.7.2012 17:27

Z??m?na (otázka na Alan Titchmarsh)

Dobr?? den, na obr??zku nen? vyfocena spr??vn?? sorta, tj. r???e Alan Titchmarsh.

Jiří Žlebčík 26.7.2012 07:19

Re: Z??m?na

P?stiteli byla dod??na r???e pod ??patn??m n??zvem, v?c bude napravena.

HonzaPM 24.7.2012 17:21

Z??m?na (otázka na Adson von Melk (Harkness))

Dobr?? den, na obr??zku je spr??vn? r???e Astrid Lindgren (Poulsen).

Jiří Žlebčík 26.7.2012 07:17

Re: Z??m?na

D?ky za upozorn?n?, m??te pravdu, oprav?me p??i aktualizaci.

Petr B??hm 16.7.2012 22:10

Jan B??hm (otázka na Ani?ka (Bhm))

Vid?l jsem r???i deklarovanou jako Anička ??lechtitele B??hma z r. 1957 v roz??riu Olomouc a hned jsem to pova?oval za p??ehmat. Jde pravd?podobn? o ??lechtitele Jana B??hma z Blatn?. Ten v??ak po 2.sv.v??lce se ??lecht?n?m r???? v??znamn? nepokračoval, v r. 1957 mu bylo t?m??? 70 let a pozemky na kter??ch v Blatn? ??lecht?n? prov??d?l byly v r. 1957 d??vno zn??rodn?n? a zdevastovan?. Nejde tedy podle m?ho n??zoru o ??lecht?nce z r. 1957 nebo od Jana B??hma z Blatn?.
Velice by m? zaj?mal V???? n??zor, pros?m proto o zpr??vu. Z r???e Anička jsem si vzal očko a m??m ji nyn? tak? na z??hon?. Zdrav?m, Petr B??hm

Jiří Žlebčík 26.7.2012 07:12

Re: Jan B??hm

O r???i Anička (B??hm) v Olomouci v?m jako o velmi problematick? z??le?itosti. Tak? bych se p??iklonil k n??zoru, ?e jde o prostou chybu vzniklou na tomto m?st?, ale existuje je??t? docela p?kn?? odr??da Hold Slunci. M?? b??t tak? od B??hma a m?? uveden rok 1956. Jde tedy o dv? odr??dy v letech po sob? n??sleduj?c?ch. V Blatn? se v??ak p??ipravuje kn??ka o historii p?stov??n? a ??lecht?n? r????, kde budou p??esn? uvedeny odr??dy. Tak uvid?me. Odr??du opatrujte.

Ivan Gelatka 14.7.2012 12:19

prodejce (otázka na Orange Beauty)

Nemohu nikde nal?zt prodejce r???e Orange Beauty. Nem???ete poradit kde se daj? sehnat sazenice t?chto r????? Nejsou v prodeji pod jin??m jm?nem? D?kuji.

Jiří Žlebčík 25.7.2012 11:22

Re: prodejce

Pnouc? opravdu oran?ov?? r???e Orange Beauty je k vid?n? v Pr??honic?ch, ale po leto??n? zim? sotva p??e?ila a zač?n?? od zem?. Sazenice nejsou nap?stov??ny. V mnoha ??kolk??ch maj? r???i (v?t??inou nepnouc?) u? i pro n? nezn??m?ho p??vodu po sv?m nazvanou oran? nebo orange. Vznik?? t?m zmatek.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>