Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXI arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 81 - 90 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Z. Jav??rkov?? 7.2.2017 11:55

polost?n - co do n?j?

Dobr?? den, pane doktore, poraďte, pros?m, jak??m r????m by se da??ilo v zahrad?, kam jde slunce r??no cca od sedmi hodin a od druh? odpoledne zač?n?? st?nit star?? o??e????k. Chci nahradit do??vaj?c? opadav? ke??e u plotu r???emi. M?ly by opakovat kveten?, b??t sp??? st??edn? a velk?. Ne b?l?, ani ?lut? a je??t? by m?ly von?t. Jsme v Polab?. D?ky za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 10.2.2017 07:17

Re: polost?n - co do n?j?

Zd?? se mi, ?e popsan?? situace nen? tak kritick??. Mysl?m, ?e do??vaj?c? ke??e jsou vy?????, tak bych vyu?il jako n??hrady r???e sadov? (zkratka S), pokud jsou jen kvetouc? zač??tkem l?ta, najdete to v pozn??mce stejn? jako silnou v??ni. Pak je mo?no celkem libovoln? vyb?rat v barv??ch. P??ed v??sadbou plochu n??le?it? vyčist?te od poz??stal??ch ko??en??, p??du vylep??ete kompostem a s??zejte rad?ji d??l od sebe (u? kv??li č??stečn?mu p??ist?n?n?). Jakmile na o??e????ku uschne n?jak?? v?tev, pokuste se ji odstranit. Bylo by nep???jemn?, kdyby ko??eny o??e????ku zasahovaly a? k r????m.

Alena Huclov?? 18.1.2017 22:07

DOTAZ NA V??KU R????

Dobr?? den pane doktore,
moj? z??libou je p?stov??n? historick??ch r????. Na zahrad? m??m p??ipraveno n?kolik m?st kam je zasad?m, z toho 6 r???? by bylo v trvalkov?m z??honu, kde by m?ly vyčlen?n?? prostor asi 1-1,2 x 1 metr. Na zbyl?? m?sta chci d??t r???e asi 1,5 x 1,5 metr. Byla bych r??da, kdybyste mi up??esnil velikosti r????. N?kter? jsem si ji? objednala, a n?kter? si chci objednat na podzim. Jedn?? se o: MARIE LOUISE; MARBREE; MOGADOR; PRESIDENT DE S??ZE; NUITS DE YOUNG; HYPPOLYTE; JENNY DUVAL; ALAIN BLANCHARD; TUSCANY SUPPERB; SISSINGHURST CASTLE. Z??hon je na oslun?n?m m?st?. A pro v?t??? r???e m??m p??ipraven?? m?sta, kter?? jsou od jihu m?rn? p??ist?n?n??, nebo od z??padu.
Je??t? pros?m uveďte, jestli n?kter?? r???e netrp? na n?kter?? onemocn?n?. Ty kter? m??m ji? doma - LEDA; ROSE DE RESH jsou zdrav?.
P??edem moc d?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 20.1.2017 06:57

Re: DOTAZ NA V??KU R????

Na??el jsem si k t?mto r????m v????ky, v?t??inu jsem si zm???il s??m, č?m m??m m???en? z v?ce m?st, t?m je to p??esn?j???, ale tyto odr??dy moc často nepotk??v??m. Jinak se d?? obecn? ???ct, ?e nejni???? budou hybridy r???e galsk?. N?jak? zrady z hlediska chorob nevid?m. Marie Louise Mathian, 50 cm; Marbr?e, 150; Mogador, 90; Pr?sident de S?ze, 100; Nuits d´Young, 130; Hyppolyte, 100; Jenny Duval, 130; Alain Blanchard, 130; Tuscany Superb, 110; Sissinghurst Castle, 120.

pipi 5.1.2017 23:10

penny lane, sirius, first lady

Dobr?? den, pane ??lebč?ku, vysadila jsem na podzim pred cihlovou zeď n?kolik sazenic pnouc? penny lane a d??le na z??hon r???e sirius a first lady. M??me z??hon orientovan?? na jihoz??pad. Mysl?te,?e nebudou kv?ty trp?t pop??len?m od slunce? ??m pop??. na ja??e sazenice p??ist?nit?
Moc d?kuji za va??i odpov?ď!

Jiří Žlebčík 20.1.2017 06:20

Re: penny lane, sirius, first lady

Vzhledem ke sv?tle r???ov??m t??n??m kv?t?? mysl?m, ?e r???e pop??leny sluncem nebudou. Vzrostlej??? ke??e st?nit nelze.

Hana 5.11.2016 17:32

Mainzer Fastnacht

Dobr?? den.
Dle tvrzen? polsk?ho prodejce na Zahrad? ?ech vyroste nejprve s načervenal??m kv?tem a teprve v n??sleduj?c?ch letech se vybarv? do sv?tle fialov?, sv?tle modr? barvy. N??m toti? kvete ji? t??et?m rokem jen červen??m odst?nem, nevon?. Domn?v??me se, ?e by m?la r???e kv?st mod??e-fialov? a von?t. Byli jsme podvedeni? D?ky s pozdravem Hana.

Jiří Žlebčík 7.11.2016 05:58

Re: Mainzer Fastnacht

Je to velmi podez??el?. R???e by m?la barvou odpov?dat ji? od prvn?ho roku; tedy sv?tle fialov?? s namodral??m odst?nem.

Jaja 21.10.2016 09:58

Dotaz na dostupnost (otázka na Shropshire Lass)

Tuto r???i moc obdivuju a v podstat? u? je posledn? r???? po kter? tou??m, jezd?m ji ka?doročn? obdivovat do ?astolovic. Je ??ance ji v ?R n?kde sehnat? Nev?m o jin?m m?st? ne? o ?astolovick?m z??mku, kde je alespo?? k vid?n?.

Jiří Žlebčík 7.11.2016 05:59

Re: Dotaz na dostupnost

Tak? tuto r???i odjinud nezn??m. Jedin? z?skat očka a nechat si naočkovat.

Nadezda Katernoga 4.10.2016 16:02

ruze sevcenko (otázka na Rosa ev?enko)

Dobry den.Nahodou jsem precetla ze hledate ruzi Sevcenko.Mam jich letos objednano od p.Sipa 2 kusy.Muzu vam jednu prenechat.Jsem kousek od Prahy,v Olovnici.Az se ruze dorazi,muzeme se domluvit na predani.S pozdravem Nadezda Katernoga.776704654

Jiří Žlebčík 5.10.2016 08:30

Re: ruze sevcenko

D?ky za laskavost, ale tuto v??jimečnou r???i ji? n?kolik let p?stujeme. Je k vid?n? na Dendrologick? zahrad? v Pr??honic?ch.

Ivan Druga 28.9.2016 08:00

Porovnanie (otázka na Souvenir de William Wood)

Dobr?? de??, porovnajte mi, pros?m, mno?stvo, kvalitu, trvanlivos?? kvetov a pestovateĞsk?? n??ročnos?? a hodnotu ru?e SdWW s "angličankou " William Shakespeare 2000. ?akujem veĞmi pekne - ID

Jiří Žlebčík 5.10.2016 08:35

Re: Porovnanie

Mysl?m, ?e spolehliv?j??? v p?stov??n? i v nakv?t??n? je ´William Shakespeare 2000´.

Emilia Pavelkov?? 25.9.2016 17:48

r???e Nikol (otázka na Nikol)

Dobr?? den,
velmi bych st??la o sazenici r???e Nikol pro vnučku Nikolku. Mohla bych se na V??s obr??tit s prosbou o tip, kde bych ji mohla dostat?
D?kuji, s pozdravem
Emilia Pavelkov??
tel. 605 722 635

Jiří Žlebčík 5.10.2016 08:26

Re: r???e Nikol

Pokud p???eme s k, jde o r???i z Rosic od pana Strnada, tato ??kolka ji prod??v??. strnad.rosice.net/oceneni-ruzi.html

Emilia Pavelkov?? 25.9.2016 17:46

r???e Nicol (otázka na Nicol)

Dobr?? den,
velmi bych st??la o sazenici r???e Nicol pro vnučku Nikolku. Mohla bych se na V??s obr??tit s prosbou o tip, kde bych ji mohla dostat?
D?kuji, s pozdravem
Emilia Pavelkov??
tel. 605 722 635

Jiří Žlebčík 5.10.2016 08:22

Re: r???e Nicol

R???e tohoto jm?na byla v roz??riu v Olomouci a p??ečkala zde i rekonstrukci. Roz??rium r???e pro prodej nemno??, ale je zde mo?no z?skat očka.

Andrej Machek 7.9.2016 18:44

Z??ejm? ??patn?? fotka (otázka na Svtn)

Dobr?? den,
fotografie kv?tu je r???ov??, ale Arno??t Kr??l popisuje r???i jako sv?tle ?lutou o pr??m?ru 12 cm, v????ka ke??e okolo 60 cm. Katalog r???? Botanick?? zahrada Rosarium Fl??ra Olomouc uvad? stejnou informaci: ke?? st??edn?ho vzr??stu, Kv?ty barvy sv?tle ?lut?, polopln?. Vhodn?? r???e k ??ezu i do zahr??dek. Barva je zp??sobena sv?tlem? D?kuji A. Machek

Jiří Žlebčík 5.10.2016 08:14

Re: Z??ejm? ??patn?? fotka

Patrn? m??te pravdu, ji? d??vno tu m??m u barvy otazn?k a teď jsem zah??jil p??tr??n? a čekal na odezvu, ale zat?m nen?.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>