Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LVI arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 201 - 210 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Inguna Camrdova 10.4.2013 15:24

CHYBA!!! (otázka na Abelzieds)

Dobr?? den, tato r???e byla vy??lecht?na v LOTY?SKU. Jsem Loty??ka a tuto odr??du velmi dob??e zn??m. Latvia v angličtin? NEZNAMEN? Litva, ale Loty??sko. Litva se anglicky ??ekne Lithuania. Abelzieds v p??ekladu z loty??tiny znamen?? \"Jablo??ov?? kv?t\". Buďte tak hodni a opravte tuto chybu.

Jiří Žlebčík 10.4.2013 21:08

Re: CHYBA!!!

D?kujeme za d??le?it? upozorn?n?, oprav?me p??i dal???m ukl??d??n? ??daj??.

greg 27.3.2013 22:18

pochwa??a

Super stronka i mnostwo zdjec. Gratulacje dla autora przesy??amy z Polski. <a href=\"http:/ /www.rozaria.pl\&q uot;>Roze</a&g t; uprawiamy w naszej Szk??lce Roz. Jestesmy tez ich milosnikami. Pozdrawiamy.

Jiří Žlebčík 7.4.2013 17:57

Re: pochwa??a

Szanowny Panie, jestem bardzo zadowolony z pracy wykonanej z pobliskiej Polski i wyczy??ci? stron? internetow?.Lat temu widzia??em i zastrzeli?? asortyment r???? w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Zdj?cia czekaj? zpravov??n?. ??ycz? powodzenia w r???? rosn?cych.

?ervenkov?? 8.3.2013 15:54

p?če

Dobr?? den, op?t si V??s dovol?m po???dat o radu.Lo??sk?? podzim jsem (poprv?)zasadila do zahr??dky p??r r????(Landora,Autu mn Spray).Zač?n?? jaro a m? jde hlava kolem z nab?dky mnoha r??zn??ch hnojiv a ochran??ch post??ik??....Pros? m, poraďte mi n?jak? z??kladn? osv?dčen? p???pravky.Moc d?kuji a p??eji hezk?? den. Radka

Jiří Žlebčík 13.3.2013 07:57

Re: p?če

Ned?lejte si starosti. Z hlediska hnojen? nejsou r???e n??ročn?. Prvn? rok po v??sadb? se nep??ihnojuj? v??bec. Pak jak??mkoliv pln??m miner??ln?m hnojivem. To obsahuje dus?k, fosfor, drasl?k, v??pn?k, ho??č?k a často i stopov? prvky. Hnojiv je na trhu opravdu mnoho, pokud by ov??em m?ly p??esn? p??sobit, musili bychom m?t pravideln? d?lan?? p??dn? rozbor. U r???? je to celkem zbytečn?.

Schuch Tom???? 12.12.2012 08:22

Zpr??va

Dobr?? den,
r??d bych se V??s zeptal zda-li nev?te kde se d?? sehnat Rosa ´Abracadabra´? P??edem d?kuji za odpov?ď.Schuch

Jiří Žlebčík 12.12.2012 22:45

Re: Zpr??va

Nepot????m, uvedenou odr??du m?lo p??ed časem v nab?dce zahradnictv? pana Hru??ky ve Velimi, ale nyn? na internetu ji? nem??.

?matl?k 7.12.2012 13:13

r???e

Nev?te n?kdo kde sehnat r???i mercedes.
Letos mi vymrzla .
D?kuji

Jiří Žlebčík 8.12.2012 06:22

Re: r???e

Odr??dy tohoto jm?na zn??m t??i, ale p??edpokl??d??m, ?e p??jde o tu od Kordese, kter?? je opravdu na mr??z dost choulostiv??. M?vali ji ve ??kolk??ch v Praze Kunratic?ch. Mutac? t?to odr??dy je r???e ?erven?? Mercedes, kter?? vznikla a je prod??v??na v Rosic?ch u Brna. V?ce v kapitole Vysv?tlivky; a pak M?sta focen?.

vaclave 7.11.2012 19:28

Vltava (otázka na Vltava)

Dobr?? den,
nev?te pros?m, jestli m?? Vltavu n?kdo v nab?dce, nikde jsem ji nena??el, jenom Pelcovi maj? fotku v galerii.
d?kuji
V??clav Eli????

Jiří Žlebčík 9.11.2012 08:44

Re: Vltava

Odr??da Vltava je opravdu p?kn?? a p??itom m??lo zn??m?? česk?? r???e. Nev?m, kde by byly v prodeji sazenice, ale pr??v? v t?chto dnech byla odr??da vysazena v Dendrologick? zahrad? v Pr??honic?ch; p??esn?ji u b?l??ch konstrukc?.

Vlasta Eli????ov?? 3.11.2012 14:02

Dotaz na koupi (otázka na M?a Bhmov)

Dobr?? den,
cht?la bych se poptat, kde se d?? sehnat ke koupi.
R???e se mi moc l?b?.
D?kuji p??edem za odpov?ď
Vlasta Eli????ov??

Jiří Žlebčík 5.11.2012 06:48

Re: Dotaz na koupi

Odr??du M????a B??hmov?? p?stuj? R???ov? ??kolky ve Skal?čanech u Blatn? nebo tak? Zahradnictv? K??vala v Krhov?, kter?? je souč??st? Vala??sk?ho Mezi???č?.

Pavl?na 12.10.2012 12:50

R???e Parade

Dobr?? den, cht?la bych si vysadit vedle chodn?čku r???i Parade a za n? pak bude pokračovat okrasn?? z??hon r??zn??ch d??evin. A napadlo m?, jestli nen? n?jak?? d??evina, kter?? by se mohla s r???emi nesn????et? Tak abych se tomu včas vyvarovala. Nebo je naprosto jedno, co vedle n? vysad?m? D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 12.10.2012 14:01

Re: R???e Parade

Moc nev????m tomu, ?e by se n?jak? rostliny naprosto nesn????ely. Pokud n?co roste ??patn?, je t??eba hledat d??vod v nedostatku vody, sv?tla, tepla (namrz??n?), v nevhodn? t??k? a sl?hav? p??d?, nebo naopak v moc lehk?. Pak v nedostatku n?jak?ho prvku v p??d?, v nespr??vn?m hnojen? miner??ln?m i organick?m. D??le pak je t??eba sledovat i nen??padn? choroby a ??k??dce včetn? p??dn?ch. Ka?d?? rostlina pot??ebuje sv??j prostor. Konkurence m???e b??t i pod zem?. P??i volb? sousedn?ch d??evin k r????m, bych se zam???il na druhy dopl??kov?; nikoliv moc k??iklav? kv?tem i listem.

V?ra Dou??ov?? 11.10.2012 21:42

R???e Negride

Hezk?? večer, pane doktore. Nev?te, kde bych mohla sehnat Urbanovu Negride? R??da bych ve sv? zahr??dce m?la v?ce r???? od česk??ch ??lechtitel?? a tato je m??j velk?? sen. Jen?e jsem neusp?la ani u Urban?? v ??ele??ic?ch. M??m v??bec n?jakou ??anci ji z?skat ? D?kuji pochopen?. V?ra D.

Jiří Žlebčík 12.10.2012 05:20

Re: R???e Negride

R???e Negride je opravdu t??ko k sehn??n?. P??ed rokem ji p?stovali v roz??riu Sangerhausen v N?mecku, p??ed p?ti lety jsem ji fotil v Olomouci, ale nev?m, zda tam je??t? je.

Jitka Klinsk?? 1.10.2012 19:28

dotaz (otázka na Laguna)

Dobr?? den, m??m zasazenou r???i Laguna u pergoly, kter?? je zast??e??en?? Makrolonem (hladk??, zcela pr??hledn?? deska jako sklo). Mohu v?st v??hony pod st??echou - samy se t?m sm?rem t??hnou - nebude jim v letn?ch m?s?c?ch vadit slunce sv?t?c? p??es Makrolon? Nejprud??? odpoledn? slunce tam nesv?t?. D?kuji za odpov?ď. Klinsk??

Jiří Žlebčík 2.10.2012 06:56

Re: dotaz

P??edpokl??d??m, ?e ke ko??en??m se d????? norm??ln? dostane. Sluncem by nem?la b??t tato r???e nijak zvl?????? p??lena. Ostatn?; to uvid?te. Jinak kryt? v??hony budou chr??n?ny p??ed černou skvrnitost?, naopak l?pe se bude da??it m??ic?m a svilu??k??m.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>