Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
III arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 171 - 180 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Kv?ta ?pačkov?? 25.3.2014 19:48

česk? pr??ci čest

dobr?? den, po d?dečkovi jsme m?li na zahrad? tuto r???i. Loni v??ak po mnoha letech vymrzla. Cht?la bych si ji znovu koupit.Nikde ji v??ak nem???u sehnat. M???ete m? poradit?
D?kuji Kv?ta

Jiří Žlebčík 26.3.2014 06:46

Re: česk? pr??ci čest

Odr??du p?stuji v Pr??honic?ch, dala by se v červnu dob??e na???zkovat, ozv?te se.

R.Nikodymov?? 15.3.2014 20:09

Dotaz (otázka na Rudolfna)

Dobr?? den, r??da bych v??s po???dala o informaci, zda je mo?no n?kde z?skat sazenici t?to pnouc? r???e.Vid?la jsem ji p??i n??v??t?v? v Hradci Kr??lov? asi p??ede dv?ma roky,ale od t? doby ji nemohu nikde
sehnat.Jm?no Rudolfina je v na??? rodin? d?dičn?,
jen ta r???e n??m chyb?.
D?kuji za va??i odpov?ď a p??eji kr??sn? dny R.Nikodymov??

Jiří Žlebčík 17.3.2014 14:16

Re: Dotaz

R???e je v Pr??honic?ch k dispozici, uveďte, kdy by byla mo?n?? va??e n??v??t?va.

Lenka Sobkov?? 8.3.2014 12:51

p?stov??n?

Pros?m poraďte mi, jak se d?? vyp?stovat r???e ze sem?nka? Koupila jsem si semena čern? r???e. D?kuji

Jiří Žlebčík 10.3.2014 06:30

Re: p?stov??n?

Pochybuju, ?e m??te semena opravdu r????. Z v??sev?? se p?stuj? jen botanick? druhy a podno?ov? r???e. Pod?vejte se na kapitolu Nejsou r???emi, mohlo by j?t o topolovku nebo sazan?k.

Bo?enaVla????nkov?? 6.3.2014 07:36

R???e Mme.Legras

Dobr?? den,pros?m nev?te ,kde bych mohla sehnat b?lou pnouc? r???i Madame Legras de St.Germain?D?kuji.V la????nkov??

Jiří Žlebčík 7.3.2014 13:45

Re: R???e Mme.Legras

R???e by m?la b??t v Pr??honic?ch jak na Chotobuzi, tak v Dendrologick? zahrad?. Dala by se ???zkovat poč??tkem l?ta. Kontakty pro domluven? n??v??t?vy jsou v kapitole Vysv?tlivky.

Lubom?r Bro? 20.1.2014 23:00

dotaz na r???i Tom???? Ba??a (otázka na Tom Ba?a)

Lze dnes n?kde koupit tuto r???i:
Tom???? Ba??a.
M?l jsem ji po d?dovi, ale po suchu uschla a nev?m, kde ji sehnat.

Jiří Žlebčík 21.1.2014 05:38

Re: dotaz na r???i Tom???? Ba??a

R???i, pokud v?m, u n??s p?stuje jen:
Arboretum Borov?? hora
Technick? univerzity ve Zvoleni
Boroviansk?? cesta 2171/61
960 53 Zvolen
www.tuzvo.sk/abh/
Občas se objevuje i v b?lo?lut? barv?, ale ta nen? prav??.

Petra Rejnkov?? 3.11.2013 12:50

lavinia (otázka na Lawinia)

Dobr?? den, cht?la bych V??s po???dat o radu - hled??m na v?t??? oblouk pnouc? r???i jako Lavinia, ale nev?m, zda snese um?st?n? v??chodn? od domu - odpoledn? zast?n?n?. Jinak je stanovi??t? chr??n?n?, ale vzdu??n?. Jde mi hlavn? o v????ku a barvu r???e, na v??ni netrv??m.
D?kuji, Rejnkov??.

Jiří Žlebčík 6.11.2013 10:42

Re: lavinia

Je t??k? na d??lku posoudit m?sto, ale mysl?m, ?e v??sadba je mo?n??. Tato nov?j??? n?meck?? r???e je syt? r???ov?? a sv??m vzr??stem tak? bude vyhovovat.

Milo?? 20.10.2013 17:02

R???e-??t?pov??n?

Dobr?? den, lze p??eroubovat siln? vzrostlou zplan?nou r???i? Jsem laik, ale nedomn?v??m se v ??sp?ch očkov??n?m. D?ky p??edem za radu. Milo??

Jiří Žlebčík 24.10.2013 13:31

Re: R???e-??t?pov??n?

??sp?ch operace je problematick??. Pokud by se očkoval mlad?? v??hon ve v????ce, vznikla by jak??si stromkov?? r???e. Jen?e plan? v??hony v okol? by j? ub?raly s?ly a st?nily by ji. Ochrana na zimu by byla obt??n??; u??lechtil?? č??st by se toti? asi nedala oh??bat a chr??nit v p??d?, jak se to d?l?? u mlad??ch stromkov??ch r????. I pokud by se se??ezaly ve??ker? v??hony na podno?ov? r???i a očkovalo t?sn? nad zem?, nebyl by v??sledek dobr??, proto?e r???e by siln? obr???ela plan??mi v??hony. Bude tedy l?pe starou podno?ovou r???i vykopat, na m?st? vylep??it p??du a nasadit o 5 cm hloub?ji, ne? rostla ve ??kolce, mladou sazenici.

Luk???? 29.9.2013 09:27

r???e (otázka na Nymphe Tepla)

dobr?? den cht?l bych se zeptat zda je mo?n? p?stovat r???i Nymphe Tepla jako sadovou

Jiří Žlebčík 15.10.2013 06:53

Re: r???e

Ano,jen je t??eba poskytnout dostatek m?sta.

J? 26.9.2013 12:38

neidentick?? (otázka na Bradova Germania)

Jirka, podĞa Bohmovho opisu m?? t??to ru?a kvet zlato?lt??, s rakovo červen??mi čiarkami.

Jiří Žlebčík 16.10.2013 13:26

Re: neidentick??

Situace se vysv?tlila. R???e uveden?? zde jako Bradova Germania je odr??dou Prodan?? Nev?sta.

Andrej Machek 24.9.2013 18:07

Vyhynul? ?????e

DOBR? DEN,
CHT?L BYCH SE ZEPTAT, ZDA EXISTUJ? N?JAK VYHYNUL?? R???E OD ?ESK?CH ?LECHTITEL?. JAK?? R???E VY?LECHTILA MARIE HENRIETA CHOTKOV?. D?KUJI ANDREJ MACHEK

Jiří Žlebčík 26.9.2013 09:27

Re: Vyhynul? ?????e

Mnoh? r???e u? potkal ten osud, ?e vyhynuly. Pat??? mezi n? i ty česk?. N?kdy je r???e zast?n?na lep???mi vlastnostmi podobn? odr??dy, jindy se na ni prost? n?jak zapomene. Prostorov? i časov? mo?nosti ??kolek jsou omezen?. Kdy? se r???e p??estane zde mno?it, m??lokdo z t?ch, kte??? si ji koupili, ji um? p??emno?it; a ?ivot ke??e je omezen. N?kdy m???e po katastrof??ln? zim? odr??da najednou docela vymrznout i na v?ce m?stech. Na ??zem? ?R bylo vy??lecht?no p??ibli?n? 350 odr??d, p?stuje se 250. Nejv?ce ztr??t je mezi odr??dami ??lechtitele B??hma (Blatn??), ale i v nov?j??? dob? u ??lechtitel?? Urbana (??ele??ice) a Strnada (Rosice). Maria Henrietta Chotekov?? vy??lechtila v Doln? Krup? u Trnavy dv? r???e; ob? roku 1934. Jsou to Ignis a Phaenomen.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>