Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXX arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 41 - 50 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Lenka 1.6.2018 06:40

anglick?? r???e

Dobr?? den, loni jsem si koupila dv? anglick? r???e Brother Cadfael, p?kn? rostou, ale
loni poupata jakoby zmumifikovat?la a nerozvila se zcela. Letos byly n??dhern? , nap??l se rozvily a uschly.Je to t?mi vedry? M??m je d??t do polost?nu? Vedle nich m??m Sophy rose a ta je v pohod?,kr??sn? kvete a toto ned?l??.

Jiří Žlebčík 8.6.2018 13:35

Re: anglick?? r???e

Současn? počas? sn????en? odr??dy r???? velmi r??zn?. S p??esazov??n?m bych v??ak je??t? počkal.

Marie Kriegelova 24.5.2018 17:20

Eden Rose 1950 (otázka na Eden Rose (1950))

Dobry den,
Rada bych si opatrila ruzi Eden Rose 1950 od slechtitele Meillanda. Pokud mate moznost, nabidnete.
Dekuji.
S pozdravem Marie Kriegelova

Jiří Žlebčík 8.6.2018 13:33

Re: Eden Rose 1950

Je to m??lo zn??m?? odr??da, m?li ji v Kunratic?ch, ale v posledn? nab?dce chyb?.

Jan 22.5.2018 19:30

?k??dci a post??ik

Dobr?? den. Tro??ičku panika???m, jeliko? je kv?ten a j?? jsem nechal boj proti ??k??dc??m na posledn? chv?li. Myslel jsem, ?e m??m hezk?? poup??tka, dokud jsem je dneska nevid?l. Jedno mi odpadlo, dal??? byly o?ran?? zevnit?? a dal??? vypadaly jakoby byly shnil?. Jedno taky bylo k listu p??ichyceno pavučinkou. P??ečetl jsem si, ?e by to mohl b??t obaleč r???ov?? nebo listokaz zahradn?. Cht?l bych je??t? koupit n?jak?? post??ik. M?? to cenu? Nepo??kod? se poupata? Asi podle toho co koup?m co... Na internetu jsem hledal prost??edek Sodep, ale nic mi nevyjelo. Vyr??b? se je??t?? A taky jsem se d?val na Intration. Taky nic. Co byste mi doporučili? V?d?l jsem ?e m??m zač?t d???v ale n?jak jsem se k tomu nedostal. Teď toho lituji.
D?kuji v??m za odpov?ď

Jiří Žlebčík 6.6.2018 11:27

Re: ?k??dci a post??ik

Uveden? p???pravky se ji? neprod??vaj?; Intration jako organofosf??t byl značn? jedovat??. Podrobn? informace o p???pravc?ch je mo?no dohledat zde:
eagri.cz/public/web/srs/uvodnik-ukzuz.html
Doporučoval bych pou??t Decis; ale nest???kat za slunce a horka; m???e pop??lit listy.

Alena S??bov?? 5.5.2018 09:05

R???e (otázka na Double Delight)

Dobr?? den,chci se zeptat,jestli tato r???e kr??sn? von?. D?kuji.Je k dost??n?? U? jsem se dočetla, ?e von?. Jak ji zakoupit?

Jiří Žlebčík 6.6.2018 11:13

Re: R???e

R???e b??v?? pom?rn? často nab?zena. Z česk??ch p?stitel?? zkuste:
www.ruzepelcovi.cz

???rka Budinov?? 3.5.2018 09:40

Hugo (otázka na Rosa hugonis)

Rosa Hugonis tedy mno?it jen vysevem? Vzdy jsem si myslela ?e je to velice n??ročn? p?stovat r???i ze semen.

Jiří Žlebčík 6.6.2018 11:07

Re: Hugo

Tato r???e z ???zk?? opravdu zako??e??uje nespolehliv?. V??sevy nejsou obt??n?. ??pky je pot??eba zbavit odrhnut?m du?niny, semena ulo?it do vlhk?ho perlitu do chladničky s teplotou t?sn? nad nulou. V brzk?m jaru plytce vys?v??me ven; nejl?pe do n??dob.

Zuzana Pl??ič?kov?? 17.4.2018 22:43

dopyt (otázka na Mme. Hardy)

Dobr?? de??, kde by som mohla zak??pi?? sadbu tejto n??dhernej ru?e "Mme. Hardy" aj voĞnokore???
Vopred ďakujem

Jiří Žlebčík 25.4.2018 13:59

Re: dopyt

R???e je v nabidce zde: www.ruzeskalicany.cz/mme-hardy/,
nutno si p??edem objednat.

Du??kov?? 17.4.2018 12:59

Rud?? pnouc? r???e

Dobr?? den, um?l byste, pros?m, doporučit pnouc? co nejtmav???, rud? červenou r???i? Jako je nap??.nepnouc? Belmoral Palace. Bez n??dechu r???ov?, oran?ov? či jak??mkoli "zdoben?m&qu ot;. Nejl?pe samoz??ejm? vo??avou a co nejd?le kvetouc? :)
Nev?m, zdali t??eba Santana... fota na google ukazuj? r??zn? odst?ny.
D?kuji p??edem, s pozdravem Du??kov??

Jiří Žlebčík 26.4.2018 07:08

Re: Rud?? pnouc? r???e

Asi st??le nejtmav??? pnouc? r???? je Don Juan, ale často namrz??; sotva dos??hne do dvou metr??. Pak je n?kolik r???? syt? červen??ch, kter? jsou p??ibli?n? stejn? barvy. Chce to je vid?t ?iv?. Pat??? sem Amadeus (Kordes,PN), Eva, Fugue, Hamburger Phoenix, Messire Delbard, Santana, Sympathie.

?ervenkov?? 9.4.2018 12:14

pilatka ?

Dobr?? den,lo??sk?? rok(3 rok po v??sadb?)jsem na r???i LICHT.LUCIA od června pozorovala d?rky na listech a poupata se nevyv?jela,z??stala zakrn?n?? a pozd?ji odpadla.Z??ejm? se jednalo o n?jakou pilatku..i kdy? jsem ???dnou housenku nena??la.Jak m??m letos postupovat?Kdy a č?m m??m post??ikovat?Moc d?kuji za odpov?ď.?ervenkov ??

Jiří Žlebčík 25.4.2018 09:13

Re: pilatka ?

Zastihnout ??k??dce b??v?? obt??n?, zkuste v tomto obdob? p???pravky Decis, Fast nebo Karate.

I. Maz??nkov?? 17.3.2018 20:17

Pnouc? r???e Rosana (otázka na Rosanna (1982))

Dobr?? večer, m???ete mi pros?m poradit, kde sehnat pnouc? r???i Rosana v okol? Mlad? Boleslavi? D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 22.3.2018 07:15

Re: Pnouc? r???e Rosana

R???e je v prodeji dost často, ale b??vaj? to jen zas?latelstv?. Snad by m?la b??t mo?nost v Bakov? nad Jizerou.
www.katalog-rostlin.cz/ruze/Rosanna-W-Kordes-Sohne-2002-Ruze-Rosa.html

Jan?ček 7.3.2018 18:46

ot??zka na Scented Memory

K dotazu Marie 30.12.2017 : Z ???zku Scented Memory (???zek m??m z rozaria Hradec)- m??m slu??n?? ke?? a loni jsem zasadil dva ???zky z tohoto m?ho ke??e.. Mohu nab?dnout ke???k z nov?ho ???zku - ten by m?l b??t letos na podzim, pokud se nestane nic neoček??van?ho (my??i). V tuto chv?li ov??em nev?m, jak?? je stav po ??norov??ch mrazech. Lze tak? odebrat v l?t? ???zek z m?ho ke??e Je to nab?dka kolegyni r???a??ce.

Jiří Žlebčík 16.3.2018 14:18

Re: ot??zka na Scented Memory

Tak? ???zkovan? r???e vysazujte na definitivn? m?sto o 5 cm hloub?ji, ne? d???ve rostly.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>