Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XXVII arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 111 - 120 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

bo?ena 15.10.2015 12:18

r???e turmaline

Dobr?? den pane doktore, pros?m o iformaci o odr??d? Turmaline.Vid?la sem ji v nab?dce u ??lechtitele pana Josefa Strnada, docela se mi l?b?, ale nikde sem o n? nic nezjistila.Moc bych byla vd?čn?? za Va??i odpov?ď, za co? V??m p??edem d?kuji. Lundov??

Jiří Žlebčík 15.10.2015 13:01

Re: r???e turmaline

R???e je opravdu z???dka k vid?n?, mimo Rosic t??eba v Budape??ti. P??esn?? n??zev je Tourmaline, odr??da z Francie od ??lechtitele Delbarda z roku 1965. ?ajohybrid uplout?? b?l??m kv?tem, kter?? je sv?tle r???ov? lemovan??. Velikost kv?tu je asi 9 cm, v????ka rostliny 90 cm.

Ji??? 10.10.2015 00:27

Kardin??l

Dobr?? den,marn? hled??m n?jakou informaci o r???i Kardin??l,kter?? sv??m vzhledem a barvou p??ipom?nala Noritu a n??dhern? von?la. P?stovala j? m?? matka n?kdy okolo r. 1980 a je o n? i zm?nka v knize"R???e kr??lovna kv?tin"od autor?? Havl??-Ja??a-Klime?? 1977.Zde jsem nalezl r???i se stejn??m n??zvem ale je vy??lecht?na v r. 1985 ??lechtitel Kordes.Zaj?malo by mne, jestli se tato r???e je??t? vyskytuje a nebo zm?nila n??zev.D?kuji Obrovsk??

Jiří Žlebčík 10.10.2015 11:13

Re: Kardin??l

Va??e nesn??ze jsou zp??sobeny naprosto nevhodn??m p??ejmenov??n?m odr??d, kter? se nyn? st??v?? st??le čast?ji. Tedy; ??lechtitelsk?? firma Kordes uvedla roku 1965 na trh r???i Kardinal (1965). Odr??da byla obl?ben?? a tak? často vyu??v??na pro dal??? ??lecht?n?. Ta byla tak? u v??s p?stov??na. Existuje st??le, ale sp???e ve sb?rk??ch (Pr??honice, Chotobuz), ne? namno?en?? ve ??kolk??ch. V roce 1985 m?? Kordes mezi novinkami r???i Kardinal (1985), kterou naz??v?? vlastn? stejn?. Roky jsem si k n??zvu obou odr??d p??ipojil s??m, abych zabr??nil zmatku. Odr??da z roku 1985 je nyn? velmi často p?stov??na. Ob? r???e jsou červen?. Ta star??? jde trochu do r???ova, nov?j??? do oran?ova. Firma provedla jak?si nen??padn? vylep??en?. Pochopiteln? daleko lep??? by bylo d??t nov? odr??d? n??zev jin??.

?ervenkov?? 30.9.2015 13:16

v??b?r

Dobr?? den pane doktore,pros?m o radu.M??m na v??b?r ze dvou odr??d r???? a to:Eva Teschendorff a Dagmar Spath.Prvn? jmenovan?? se mi v?ce hod? do ??ady,kde ji? m??m Gabrielle Privat,ale odrazuje mne trochu Va??e pozn??mka,?e je často napad??na padl?m...jsem nerozhodn??...Moc d?kuji.Radka

Jiří Žlebčík 6.10.2015 13:31

Re: v??b?r

Ob? odr??dy jsou vhodn?, j?? bych si sp???e vybral Dagmar Sp?th.

V.S. 30.8.2015 10:43

Nov?? r???e

Pane doktore,
v letn? etap? v??stavy Flora Olomouc pr?? byla v expozici Vyzn??n? r????m p??edstavena nov?? r???e 'Flora Olomouc'. V?te n?co o t?to novince? D?kuji. V.S.

Jiří Žlebčík 2.9.2015 07:48

Re: Nov?? r???e

Omlouv??m se za pozdn? odpov?ď, na v??stav? v Olomouci jsem v l?t? nebyl, p??tr??n? chv?li trvalo. Firma Kordes p??ejmenovala svou r???i K??lner Flora a Flora Olomouc. Pod t?mto n??zvem byla na v??stav?. R???e byla vy??lecht?na v roce 2014; je to sadovka 120 cm vysok??, kv?t m?? 9 cm, je r???ov??, hust? pln?? a von?.

Anna S. 21.8.2015 09:50

Ru?a pred ju?n?? stenu (otázka na Stanwell Perpetual)

Dobr?? de??, chcela by som sa sp??ta??, či m??em posadi?? t??to ru?u pred stenu domu, ktor?? je orientovan?? na ju?n?? stranu. Svieti tam slnko cel?? de??. Samozrejme, z??vlahu by som jej zabezpečila, ale neviem, či to bude stači??.
?akuje m za odpoveď
Anka

Jiří Žlebčík 23.8.2015 06:30

Re: Ru?a pred ju?n?? stenu

R???e Stanwell Perpetual vynik?? velkou odolnosti ve v??ech sm?rech. P??i pozorn? p?či tedy mysl?m, ?e vydr?? a naroste. Kv?ty slunce tak? nep??l?.

Petra 10.8.2015 13:46

Jak?? druh vybrat

Dobr?? den,
pros?m o radu. Bydl?m v lese na h??jence a cht?la bych vysadit pnouc? r???e, kter? by vydr?ely ??patnou zeminu a chladn?j??? a such?? typ krajiny ve v????ce 450 m n.m. Existuje n?jak?? nen??ročn?? druh, kter?? by m?l nad?ji na p??e?it??
D?kuji Petra M.

Jiří Žlebčík 18.8.2015 10:12

Re: Jak?? druh vybrat

Nadmo??sk?? v????ka nen? nijak kritick?? a p??da se d?? jist? vylep??it. D??le?it? je um?stit r???i k opo??e na n?jak? p??ed v?try chr??n?n? m?sto a v??hony pozorn? vyvazovat. Pod?vejte se na odr??dy: Alchymist, Dortmund, Ludv?k Veče??a, New Dawn, Rudolf?na, R???e Olivetsk??; p???padn? i Rosa x alba Suaveolens.

Mirka 3.8.2015 13:21

Gentle Herminone

Dobr?? den pane in?en??re,
m??m n?kolik anglick??ch r???? a zat?m barva v??ech odpov?d?? barv?, kterou jsem objednala dle katalogu (Skaličany, Pelcovi). Jen r???e Gentle Hermione m?la b??t dle fotografi? r???ov??, ale kvete sp???e do sv?tl? smetanov? barvy (odpov?d?? to barv?, jakou uv??d?te na sv??ch str??nk??ch), tvar kv?tu a ohl? v?tvičky v??ak odpov?daj? GH. Z??hon je orientovan?? na JV, z??livka ka?d?? den. D?? se to n?jak ovlivnit? S anglick??mi r???emi m??m v??bornou zku??enost, proto m? p??ekvapilo, ?e re??ln?? barva GH se velmi li??? od t?, kterou uv??d? prodejci, p??esto?e v??echny ostatn? u nich kupovan?, naprosto p??esn? odpov?daj? popisu.
D?kuji za odpov?ď, s pozdravem Mirka.

Jiří Žlebčík 18.8.2015 12:53

Re: Gentle Herminone

Radil jsem se a p??tral. P?stujete patrn? r???i Lichfield Angel.

?ervenkov?? 27.7.2015 17:35

jin? barvy

Dobr?? den pane doktore.Zakl??d??m malou zahr??dku u panel??ku-ji?n? strana,kde u? jsem letos b??eznu vysadila n?kolik Gabrielle Privat.Potvrdilo se mi,?e je to opravdu skv?l?? odr??da-sucho i ???r slunce p??e?ila(byla jsem 14 dn? na dovolen? a nikdo jin?? nezal?val)a zač?n?? znovu nakv?tat.Zat?m krom? m??ic-???dn?? pl?se?? ani skvrnitost.Pros?m,p oraďte mi podobnou odr??du av??ak s jinou barvou kv?tu.Moc d?kuji.S pozdravem Radka

Jiří Žlebčík 29.7.2015 11:20

Re: jin? barvy

R???e Gabrielle Privat byla sice vy??lecht?na ji? roku 1931, ale pat??? st??le mezi velmi kvalitn?. Z r???? podobn?ho typu se pod?vejte na: Gold Reef, Golden Holstein, Mary??a, Bonica 82, Romance (Urban), Tiara, Woburn Abbey.

Kut??lkov?? V?ra 15.6.2015 10:15

dotaz na prodej r???e (otázka na Super Star)

Dobr?? den,
pros?m o informaci, kde mohu zakoupit r???i Super Star - k v??sadb?.
D?kuj i za odpov?ď a p??eji hezk?? den.
Kut??lkov??,725807 777

Jiří Žlebčík 21.6.2015 18:24

Re: dotaz na prodej r???e

R???e je v nab?dce zde: www.ruze-kunratice.cz/

V.S. 12.6.2015 10:31

??ez odkvetl??ch r????

Pane doktore,
nen? mi zcela jasn?, jak se m?? prov??d?t ??ez odkvetl??ch r???? (kolik list?? se m?? s kv?tem odstranit).
D?kuji . S pozdravem V.S.

Jiří Žlebčík 21.6.2015 18:20

Re: ??ez odkvetl??ch r????

Ned?? se to p??esn? určit, ale odstra??ujeme asi 20 cm, a? do m?st, kde m?? r???e listy norm??ln?ho vzhledu. Pokud pot??ebujeme r???e do v??zy, je v?t??inou nutn? m?t lodyhy del???. I kdy? odstran?n? tak velk? nadzemn? č??sti d?l?? p???mo zničuj?c? dojem, zdrav?? r???e rychle obroste, jen dal??? kv?t se trochu opozd?.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>