Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XVI arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 21 - 30 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Naďa 4.4.2019 22:03

Black Henri Matisse

Dobry den, diky moc za odpov?d. Zaujala me fotka zde: https://zahrada.artm ama.sme.sk/kvetinove -portrety/ruza-black -matisse
Je??t? mi vyb?hl odkaz na eshop rostlinky.cz, kde ji z??ejm? je??t? na podzim lo??sk?ho roku nab?zeli, ale odkaz ji? nefunguje :-( Je tam ale je??t? viditeln?? popis, ?e by m?lo j?t o "cajohybrid jedinecne bordove sametov? barvy, kveteni VI-IX, v????ka 0,9m".U toho je tez foto: https://www.google.c om/search?source=hp& amp;ei=o16mXOy8BfyEk 74Pg6KJ8As&q=bla ck+matisse+ruze& oq=&gs_l=mobile- gws-wiz-hp.1.5.35i39 l8.0.0..2028...1.0.. 0.0.0.......0....... ....8.hk5zmc_e_JU#im grc=kh3lskD89I7C3M:
Jinak moc d?kuji i za odpov?ď k New Dawn a červen? pnouc? r???i. Jako stromkove jsem nakonec je??t? na podzim po???dila dv? Constanze Mozart a vypad?? to, ?e zimu p??e?ily:-) Pnouci vysadim asi Amadeus.

Jiří Žlebčík 12.4.2019 14:32

Re: Black Henri Matisse

Hled??n? m??lo zn??m??ch r???? nen? snadn?. Pokud jde o tmav? červen? mn? docela vyhovuje Barkarole.

Hor??kov?? 3.4.2019 18:54

Pnouc? r???e do podhorsk? oblasti (otázka na Santana)

Zdrav?m, m??m ??anci na ??sp???n? p?stov??n? pnouc? r???e v nadmo??sk? v????ce 850 m n.m.? Jsou n?kter? odr??dy odoln?j???? Ide??ln? červen?? barva...
P??edem d?ky za radu, D.H.

Jiří Žlebčík 4.4.2019 13:45

Re: Pnouc? r???e do podhorsk? oblasti

Ta nadmo??sk?? v????ka je opravdu pro r???e u? velk??; obzvl????t? pro r???e pnouc?. Velice z??le?? na mikroklimatu. ?patn?? je doln? č??st sev??en?ho ??dol? nebo jin? m?sto, kam kles?? mraziv?? vzduch. Tak? ov??em na horsk?m sedle bičovan?m v?trem toho moc r??st nebude. Nevysazoval bych do voln?ho prostoru, ale k n?jak? stavb?, ov??em tak, aby p???mo tam nesj??d?ly laviny ze st??echy. V??hony d??sledn? p??ivazovat; p???padn? na zimu propl?st chvoj?m. Odr??dy určit? volit jednou kvetouc?. Ty, kter? remontuj?, by nestačily p??ed zimou vyzr??t. Vyzkou??et by se mohly: Rosa multiflora, Rosa longicuspis, Rudolf?na. Ludv?k Veče??a je červen??. Rosa x alba Suaveolens pat??? sice mezi r???e sadov?, ale p??i ????dn?m vyvazov??n? se d?? dob??e p?stovat jako pnouc?. M??m to vyzkou??eno do v????ky 700 m n.m.

Naďa 2.4.2019 22:12

Black Henri Matisse (otázka na Henri Matisse)

Dobr?? den, sh??n?m hodn? tmav? červenou r???i "sametku" ; a na internetu jsem narazila na kr??sn? fotky r???e "Black Henri Matisse" (opravdu čist? temn? rud?? - bez prou?k??). Jako kultivar jsem ji ale na ???dn??ch str??nk??ch ani eshopu nena??la. Vim, ?e tmav??ch r???i je v?ce, ale pokud mohu posuzovat podle "obyčejn?&q uot; Henri Matisse, tato by mi vyhovovala i v ostatn?ch parametrech (Jako zač?naj?c? p?stitel bych r??da pom?rn? odolnou odr??du co se t??če mrazu i chorob; vzhledem k pl??novan?mu um?st?n? vzr??st max do 1m a ide??ln?, aby take von?la...). Nem?? tato odr??da n??hodou je??t? n?jak?? jin?? n??zev?

Jiří Žlebčík 4.4.2019 13:25

Re: Black Henri Matisse

Hledal jsem n?jak?? synonyma, ale tak? nic nena??el. Odr??da patrn? vznikla jako mutace, ale kdo ji m???

Zde??ka 15.3.2019 11:08

Ps? r???e

D?kuji za odpov?ď.Cht?la jsem m?t jistotu,v?dy se sna??m d??t rostlin??m ??anci a nezbavovat se jich zbytečn?.Podno? vykopeme.

Jiří Žlebčík 28.3.2019 07:29

Re: Ps? r???e

Teď tedy m?sto p??ipravit, s??zet r???e je lep??? na podzim. Mnoho zdaru.

Zde??ka 5.3.2019 02:15

Ps? r???e

Dobr?? den p??eji.Pot??ebuji poradit.Jsem rok majitelkou zahrady a hned u branky m??m z??ejm? zplan?lou r???i.Je to mohutn?? rostlina s n?kolika siln??mi zd??evnat?l??mi v??hony, kter? se pnou po opo??e. R???e je st??ihem zanedban??, ale naprosto zdrav??.Roste zb?sile ale nen? hezk?? a t?m??? nekvetla.Mn? by se i plan?? r???e l?bila, ale pokud by kvetla a vypadala trochu p?kn?.Netu???m, zda se s n? d?? n?co ud?lat, nebo ji m??m zlikvidovat.?la by divo??ka n?jak zkultivovat?Moc d?kuji za p???padnou radu. Zde??ka

Jiří Žlebčík 14.3.2019 08:27

Re: Ps? r???e

Ji? vzhledem tomu, ?e je r???e u branky, si mysl?m, ?e zde byla vysazena n?jak?? u??lechtil?? r???e. Ta b?hem času uhynula. Nyn? roste podno?, kter?? je velmi mohutn?? a opravdu kvete m??lo. Jej? p??eočkov??n? by nebylo snadn?. L?pe tedy bude tuto r???i d??sledn? vykopat. Podle toho, kolik je prostoru, vybrat si vhodnou odr??du.

Jane 27.2.2019 10:35

Jm?no r???e (otázka na Summer Gong)

Summer SONG :)

Jiří Žlebčík 14.3.2019 08:27

Re: Jm?no r???e

Ano, spr??vn? je Summer Song.

Marie 19.11.2018 08:56

Prodejci (otázka na Scented Memory)

U? m??m dva kusy doma :)

Jiří Žlebčík 25.12.2018 14:58

Re: Prodejci

Gratuluju.

Lenka Provazn?kov?? 27.10.2018 20:00

r???e

Dobr?? den,
cht?la bych se zeptat na r???i evelinku.
Je to r???ov?? floribunda, ale nem???u naj?t ???dn? informace.
D?kuji Lenka Provazn?kov??

Jiří Žlebčík 4.11.2018 16:40

Re: r???e

Patrn? p??tr??te po r???i Evelien. P??ed časem byla v Botanick? zahrad? V??stavi??t? Flora Olomouc. Jinou stopu nem??m.

Kate??ina Kod??dkov?? 23.10.2018 13:09

Omlazen? (otázka na Constance Spry)

Dobr?? den, p??est?hovala jsem se do domku, kter?? m?? u vchodu p??iv??zanou ke sloupku r???i Constance Spry (p??vodn? majitel se neodstranil cedulku se jm?nem). R???e mi ale p??ijde star??, p??erostl?? a hlavn? neudr?ovan?? - m?? na v????ku t??i metry, z toho p??es dva metry jsou pouze tlust? hn?d? zd??evnat?l? stonky bez list?, v?tviček atd. Horn? č??st je pak divoce propleten?? sm?sice tenoučk??ch neolist?n??ch v?t?vek a siln?j???ch zelen??ch ??lahoun??. V l?t? kvetla, ale jen p??r kv?t??. Nerada bych ru??ila ??pln?. Porad?te jak ji zkr??tit a omladit? Velice d?kuji za radu. S pozdravem Kate??ina Kod??dkov??

Jiří Žlebčík 4.11.2018 06:15

Re: Omlazen?

Tato odr??da je velmi vzr??stn?? a odoln??. V p??edja??? bych ponechal jen n?kolik zdrav??ch v??hon?? a ty je??t? zkr??til asi na metr. Pokud m?? r???e zdrav? ko??eny, m?la by vytvo??it nov? v??hony. Pozor ov??em na pror??staj?c? podno?. Ta by m?la sv?tlej??? listy. Odr??da kvete na poč??tku l?ta, pod?ji neopakuje.

Naďa Skalick?? 20.10.2018 22:20

New DAWN stromkov?? - kde nyni sehnat? (otázka na New Dawn)

Dobr?? den, sh??n?m dv? stromkov? r???e k terase na ji?n? stran? a naprosto mi učarovala r???e New Dawn. Poradite, kde bych ji mohla sehnat? Vzhledem k tomu, ?e pot??ebuji jen 2, tak by mi nevadily ani kontejnerov? sazenice. Jsem ale v p?stov??n? r???? zač??tečn?k, tak nev?m, zda by byla v??sadba mo?n?? je??t? teď nebo sp??? a? na ja??e...? A taky, zda jde o vhodnou odr??du - lokalita st??edn? ?echy, jdou tu dob??e meru??ky, tak?e se zimou probl?m nebude, ale sp??? hroz? ??pal od slunce. L?b? se mi i hodn? tmav? rud? odr??dy (t??eba Black Baccara), ale ty jsem pochopila, ?e jsou na ??pal hodn? choulostiv?. Existuje n?jak?? takto tmav?? pnouc? r???e, kterou bych mohla vysadit tak? u terasy, ale na podstatn? chr??n?n?j??? m?sto? Ide??ln?, aby byla odoln?? proti skvrnitosti a padl?, a taky aby von?la... P??edem moc d?ky za rady, tyhle str??nky mi seslali samo nebe :-) Naďa Skalick??

Jiří Žlebčík 4.11.2018 16:31

Re: New DAWN stromkov?? - kde nyni sehnat?

Odr??da New Dawn je typick?? pnouc? r???e. Roste tedy bujn? a jako stromkov?? se nep?stuje. Jako stromkov?? tmav? červen?? by se hodil čajohybrid Barkarole. Nov?j??? pnouc? syt? červen?? r???e je Amadeus (Kordes,PN), Teď je pr??v? ide??ln? čas pro v??sadbu, Zkuste nejbli???? zahradnick? ??et?zce, tyto r???e docela často prod??vaj?. Jinak ??kolky ve Skaličanech a Sku??in?, ale asi by byla nutn?? objedn??vka na p?????t? podzim.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>