Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXXIII arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 231 - 240 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Yvona 2.6.2012 15:50

Mrazov?? odolnost (otázka na Aschermittwoch)

M???ete mi, pros?m, sd?lit, jestli jak je tato odr??da r???? odoln?? proti mrazu? Bydl?m v karlovarsk?m kraji a je tu v??razn? chladn?ji ne? nap??. ve st??edn?ch ?ech??ch. D?kuji

Jiří Žlebčík 4.6.2012 07:05

Re: Mrazov?? odolnost

Odr??da Aschermittwoch pat??? z hlediska mrazuvzdornosti mezi otu?ilej???. Leto??n? ??norov?? zima byla ov??em pro r???e naprosto katastrof??ln?; alespo?? z hlediska st??edn?ch ?ech určit?. Zmrzlo tu k zemi skoro v??echno. Tak? tato r???e, ale dob??e obr????. P???činou zk??zy byla zejm?na okolnost, ?e mrazy byly zde naprosto bez sn?hu. Pon?kud vy????? polohy p??edstavovaly v??hodu. Doporučoval bych vysadit.

jana vostatkov?? 19.5.2012 15:11

chapeau de napoleon

Dobr?? den,pane doktore,nev?te pros?m,jak chapeau de napoleon sn????? polost?n.? ??daje na internetu jsou protikladn?.D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 21.5.2012 06:23

Re: chapeau de napoleon

Tak jako skoro v??echny r???e i odr??da Chapeau de Napoleon m?? určit? nejrad?ji pln? slunce. Patrn? v m?rn?m zast?n?n? jsem ji vid?l jen na z??mku v ?astolovic?ch. Rostla a kvetla dob??e.

Jana 12.5.2012 19:22

Jasmina (otázka na Jasmina)

Dobry den.
Kde by som si mohla kupit tutuo ruzu? Dakujem Jana

Jiří Žlebčík 13.5.2012 07:09

Re: Jasmina

Nov?? pnouc? odr??da Jasmina se nepravideln? objevuje v kontejnerech ve velk??ch obchodn?ch centrech se zahradnick??m zbo??m.

Petr Krejč? 7.5.2012 00:07

Koup?

Pros?m o radu, kde se d?? sehnat Rosa Shocking Blue
D?ky
Pet r

Jiří Žlebčík 13.5.2012 07:04

Re: Koup?

R???e r???e Shocking Blue byla zasti?ena ve ??kolk??ch v Kunratic?ch a v Rosic?ch. Kontakty v odd?len? Vysv?tlivky, pak hledat na M?stech focen?.

alissa.kodejsova@seznam.cz 2.5.2012 02:14

koup? (otázka na Rosa x pteragonis)

R??da bych cht?la z?skat sazenici t?to r???e v barv? ?lut?

Jiří Žlebčík 2.5.2012 06:46

Re: koup?

R???e se p?stuje jako kuriozita jen ojedin?le a mno?? se v mal??ch počtech. Druh Rosa x pteragonis je v galerii R???ov??mi ??kolek man?el?? Pelcov??ch v Sobotce.

Danica 7.4.2012 23:04

Duftrauch (otázka na Duftrausch)

N??????dhern?? v???a, veĞmi by som ju chcela do mojej z??hrady. ZatiaĞ zh????am ne??spe??ne. Je skutočne prekr??sna.

Jiří Žlebčík 9.4.2012 06:02

Re: Duftrauch

Ve v?ci z?sk??n? r???e Duftrausch se zkuste spojit s R???ov??mi ??kolkami man?el?? Pelcov??ch v Sobotce.

Evina 3.4.2012 19:33

rada

Dobr?? den:Cht?la bych v??s poprosit o radu:koupili jsme chatu a jsou tam kr??sn? r???e, ale cht?la bych je d??t na jin? m?sto.Bohu?el nem??m ???dn? sku??enosti s p??esazov??n?m.Vypa daj?.?e by mohly b??t asi 5-7 let star?.
P??edem d?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 5.4.2012 09:16

Re: rada

R???e se daj? p??esazovat dost nesnadno. M???e za to m??lo v?tven?? ko??enov?? soustava, kter?? v??ak sah?? dost hluboko. Vlastn? p??esazov??n? by bylo nejl?pe ud?lat na podzim po opadu. Nyn? je vhodn?? čas rostliny prohl?dnout a ud?lat n??le?it?? ??ez. Po leto??n? na mnoha m?stech velmi kritick? zim? pomrzlo asi mnoho v?tv?. I kdy? jsou r???e pom?rn? mlad?, naleznete asi i siln?j??? v??hony, na kter? bude nutno vz?t zahradnickou pilku. Pokud r???e byly d???ve h????e o??et??ov??ny je pravd?podobn?, ?e naraz?te i na v??hony z podno?e. Ra??? d???ve, maj? drobn? ??zk? listy, pr??zdn? kv?ty podobn? r???i ???pkov?. Je nutno je odstranit doslova pod povrchem p??dy. P??i vlastn?m p??esazov??n? d??vejte rostliny sp???e hloub?ji, dob??e zalijte, zkra??te, na zimu p??idejte kopeček kompostu. Mnoho zdaru.

bednarikova 1.4.2012 10:36

je k sehn??n? v ?R? (otázka na Papillon Rose)

Papillon Rose s?? mi velmi l?b?, dala by se u n??s sehnat?

Jiří Žlebčík 2.4.2012 13:10

Re: je k sehn??n? v ?R?

R???i odr??dy Papillon Rose jsem nikde u n??s nepotkal. Byla nafocena v roce 2009 v Rosarium Wien Hirschstetten, ale toto rozs??hl? roz??rium bylo zru??eno a r???e zlikvidov??ny.

Jiri Lukes 10.3.2012 15:53

Kam pro nebezne ruze

Dobry den,
loni mne pri navsteve ruzove zahrady na Decinskem zamku zaujalo nekolik ruzi a ted marne patram, kde by se k nim dalo dostat. Jedna se o odrudy:
Faust
Kont rast
Baccara
Inter net mi nasel podrobnosti o nich ale nikde moznost, jak se k nim dostat. Poradite, prosim?
Dekuji Jiri Lukes

Jiří Žlebčík 10.3.2012 18:54

Re: Kam pro nebezne ruze

Odr??dy Kontrast a Baccara maj? v nab?dce ve ??kolce v Sobotce. Kontakt v kapitole Vysv?tlivky a zadat m?sta focen?. Slo?it?j??? je situace kolem odr??dy Faust, co? je jm?no toto?n? s označen?m Doctor Faust. V D?č?n? je odr??da Faust (D?č?n) r???ov?? a patrn? ??patn? označen??, v??ude jinde i v popisech vypad?? jinak Doctor Faust. Pokud stoj?te o r???i z D?č?na, lze ji z?skat jedin? namno?en?m z oček tam odebran??ch, co? je mo?no tak? domluvit v Sobotce.

Zdenka M?čkov?? 18.2.2012 07:23

pokryvn?? r???e do st?nu

V???en?, pot??ebuji pokryvnou (p??dokryvnou) r???i, n?zkou, zdravou, ???zkovatelnou, kter?? by snesla sp???e a? st?n ne? polost?n. Neexistuje n?kde obecn? t???d?n? r???? dle jejich podrobn?j???ch n??rok?? na stanovi??t?? D?kuji, s pozdravem Bor??vka

Jiří Žlebčík 19.2.2012 07:09

Re: pokryvn?? r???e do st?nu

Mezi n??roky na stanovi??t? obecn? pat??? po?adavky rostlin na p??du (jej? propustnost, p??dn? reakci, obsah humusu, podlo??), na teplotu (u r???? zejm?na intenzita zimn?ch mraz??), osv?tlen? (slunce, polost?n, st?n), vl??hu, exponovanost k v?tr??m. R???e jsou p??ev???n? rostliny lesostepn?, vy?aduj? tedy mnoho slunce. Ve st?nu rostou ??patn?, m??lo kvetou, vymrzaj?. ?asto ve st?nu pod stromy i trp? suchem. To v??e plat? zejm?na u vysoce pro??lecht?n??ch odr??d. Mezi botanick??mi druhy se ojedin?le najdou takov?, kter? rostou v hor??ch, na severu, u vody. Jde hlavn? o:
Rosa acicularis, Rosa pendulina, Rosa glauca, Rosa majalis i Rosa rugosa.
Tyto r???e sn????ej? určit? zast?n?n?, nikoliv v??ak hlubok?? st?n. Nejsou p??dopokryvn?. Nezn??m n?jak? ucelen? rozt???d?n? odr??d r???? podle n??rok?? na stanovi??t?. Do st?nu bych doporučoval jin? d??eviny; nap??. brslen fortune??v, Euonymus fortunei, kter?? je st??lezelen??.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>