Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Úvod

Růže jsou velmi důležité okrasné rostliny ojedinělé již tím, že kvetou po celé léto až do zámrazu. Divoké druhy růží rostou takřka po celé Evropě, v Asii také všude až na tropické a arktické oblasti; dále v Severní Americe i v horách severní Afriky. Podle odlišného přístupu různých botaniků je popsáno 100 až 200 druhů (v ČR 13). Nejvíce původních druhů růží nalezneme ve Středomoří, v Malé Asii a v Číně. V těchto krajích si také člověk růží nejdříve povšiml.

Asi od 4. tisíciletí před našim letopočtem jsou růže znázorněny na archeologických nálezech. Určitým důkazem výběru a asi i pěstování je zmnožení původně pěti korunních květních plátků, jenž mají botanické růže. Stalo se tak na Krétě 1600 let p. n. l. Na stěnách a hliněných nádobách jsou kresby o 16 plátcích. Pěstování postupovalo Středomořím. Řekové a Římané rozlišovali již více než 10 typů růží. Po zániku Říše římské šířily slávu růží hlavně Arabové. O něco později, tedy v 11. až 13. století, kdy za křižáckých válek bylo dovezeno mnoho růží z Orientu, se přesunulo středisko pěstování do Francie. Růže nalezly své místo v klášterních zahradách, často i pro lékařské účely; byla známa destilace růžové silice. Do střední Evropy pronikla obliba této květiny dosti pozdě. První zahradní růže sem přišly díky Turkům až v 16. století; šlo o stolístky.

Zlom ve vývoji nastal až před 200 lety ve Francii. Manželka císaře Napoleona Josefína shromáždila pomocí finančních prostředků a diplomacie v zahradě Malmaison u Paříže vše, co bylo tehdy v růžích známo. Způsobilo to velký obdiv současníků a našli se i schopní zahradníci. Nastala doba záměrného křížení, tedy opylování. Dovážely se další druhy růží až z východní Asie. Rychle vznikaly odrůdy a růže podobného vzhledu se začaly řadit do skupin. Mnohé odrůdy i skupiny však ale po nalezení dokonalejších vymizely.

Můžeme jen odhadnout, že za těch 200 let bylo vyšlechtěno opravdu skoro na celém světě (růže nesnášejí tropické podnebí) na 50 tisíc odrůd (kultivarů, sort). Asi polovina z niž již zanikla. Největší světová sbírková rozária se chlubí asi 8 tisíci odrůdami a druhy vysazenými na jednom místě. V roce 2002 bylo ve 20 největších světových rozáriích 12358 různých druhů a odrůd. Problematikou pěstování i šlechtění růží se v ČR zabývá specializovaná organizace Českého zahrádkářského svazu Rosa klub. U nás je možno vidět přes 3000 druhů a odrůd růží. Pochopitelně jen malá část z nich se častěji množí a nabízí k prodeji (viz Základní pravidla pěstování růží).

NAVRCHOLU.cz