Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
Diskuze Základní přehled Tabulka


Vyhledávání

Postup

Příklady

Postup

Po otevření internetové stránky vidíte růže jako abecedně řazené miniatury fotografií. Pod nimi jsou jména a v závorce zkratka skupiny, kam růže náleží. Na ploše je zobrazen jediný snímek od každé odrůdy nebo druhu. Pokud na miniatuře chvilku kurzorem setrváme ukáže se nápis s výškou rostliny a průměrem květu.

Po kliknutí na miniaturu nebo nápis se objeví více členěná plocha. Nalevo nahoře jsou v tabulce údaje o odrůdě nebo druhu. Pod ní možnost volby jazyků. Nahoře napravo je mírně zvětšená první miniatura, pod ní pak miniatury dalších fotografií stejné odrůdy nebo druhu. Kliknutím dosáhneme zvětšení, následujícím návrat na miniaturu. Mezi zvětšenými snímky téže růže se dá pohybovat také šipkami dole uprostřed plochy. Kliknutí na modře, podtržené nápisy v tabulce nás seznámí s růžemi stejného šlechtitele, státu, roku šlechtění, skupiny, barvy i jednotlivých údajů v poznámce. To vše se týká odrůdy, pokud jde o druh šlechtitel pochopitelně neexistuje, ale dozvíme se oblast původního výskytu a rok počátku pěstování.

Kdykoliv je možno přejít ze zobrazení miniatur na tabulkový přehled (okénko tabulka vpravo nahoře). Jsou zde charakterizovány i růže, od nichž nemáme fotografie. Položek je tedy více a nalezneme zde i odkazy (synonyma). Na místě šlechtitele je u botanických růží území původního výskytu; někdy známe i počátek pěstování (zavedení kultury). Zobrazení fotografií je možné získat v posledním sloupci.

Pokud potřebujete vyhledat konkretní růži, napíšete do okénka její jméno. Používejte českou abecedu, tedy i čárky a háčky, např. písmeno Č na počátku jmena. Růži Česká Pohádka lze najít, Ceska Pohadka nikoliv. Symboly jako â nebo à při vyhledávání odrůd nepíšeme. Ve jménech růží zadaných do vyhledávání ovšem zachováváme čárky, háčky, dvojtečku nad písmenem, pomlčku, závorku i apostrof (např. Alec´s Red). Místo jména odrůdy (což je totéž jako kultivar či sorta) je možno zadat i jméno druhu, a to jak latinsky (např. Rosa rugosa), tak i česky (růže svraskalá), popřípadě i lidové označení (Mánesova růže). Na velká písmena nemusíme dbát. Stačí dokonce zadat jen počáteční písmena jména. Je to výhodné a rychlé hlavně pokud si nejsme s přesným názvem jisti (např. místo Ambossfunken jen Ambos) nebo je jméno složeno z více slov a příliš dlouhé. Pak místo Blanc Double de Coubert stačí jen blanc d. Tato růže je ovšem jen v tabulce, vyhledat ji jako miniaturu se nepodaří, protože není vyfotografována.

Přehled nám však umožňuje vyhledat i všechny růže v jednotlivých skupinách, barvách; podle výšky rostliny, průměru květu i květy zvláštní stavby. Dále šlechtitele a rok vyšlechtění, stát. V poznámce naleznete růže skoro bezostné či naopak nadmíru ostnité, k mrazům otužilé i choulostivé, často trpící černou skvrnitostí a padlím, růže používané jako podnože, se zvláštními šípky, zvláště silně vonné, kvetoucí jen začátkem léta nebo velmi časně kvetoucí, oceněné na přehlídkách. Dozvíme se, které růže se dají dobře řízkovat, množit oddělováním kořenových výmladků nebo i semenem. Je možno zjistit i místo pořízení každé fotografie.

Při všech vyhledáváních je však třeba zásadně používat pouze zkratky (viz okénko zkratek). Tedy pokud do okénka napíšete jako barvu bílá, nezobrazí se nic. Je třeba zadat zkratku B. Uvidíte potom nejen růže čistě bílé, ale i kombinace s touto barvou. Dále je vhodné předem odhadnout množství vyhledaných položek (60 až vše). Na další stránku je pochopitelně možné přejít i později.

Do sadových růží počítáme i dvě zvláštní podskupiny. Pokud vyhledáváme růže stolisté, je třeba zadat Ss, pokud rugosa hybridy Sr.

NAVRCHOLU.cz