Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXXXV arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 31 - 40 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Zoja Jav??rkov?? 16.10.2018 12:42

opakuje? (otázka na Penelope)

Dobr?? den, r??da bych m?la tuto r???i. Jen nev?m, zda opakuje kveten? a jak by se j? da??ilo v Polab?. N?kde se uv??d? jako historick??, je to pravda? D?ky za odpov?ď, ZJ

Jiří Žlebčík 4.11.2018 16:16

Re: opakuje?

R???e Penelope nen? ani sto let star??, mezi historick? p???mo nepat???. Zkuste zde:
www.ruzepelcovi.cz/Galerie/Ruzove-variace.aspx
Nebo zde:
www.ruzeskalicany.cz/penelope/
Fotil jsem ji i v z?????; kveten? tedy alespo?? č??stečn? opakuje.Polab? je p??i zaji??t?n? občasn? z??livky vhodn?.

Ji??? Duro?? 11.10.2018 18:57

r???e

Dobr?? den. Sh??n?m do m?stsk? zelen? odolnou r???i na rozhran? chodn?ku a tr??vn?ku p??ibli?n? s t?mito parametry : červen?? či r???ov??
v????ka max. 70 cm
odoln?? v??či padl?,čern? skvrnitosti,mrazu
kvetouc? cel? l?to,nebo opakovan?
Kdy? dopln?te info o ??kolce, kde ji mno??, budu nad??en??. D?kuji mnohokr??te ! J. Duro??

Jiří Žlebčík 4.11.2018 16:02

Re: r???e

Zkuste odr??du Knirps; je p?kn?? a odoln??.B??v?? dost často v zahradnictv?ch.
www.ruzepelcovi.cz/Galerie/Licencovane-ruze/W-Kordes-Sohne/Knirps--.aspx?NodeID=105

Dana ?olekov?? 8.9.2018 12:26

Rose des Quatre Saisons (otázka na Rose des Quatre Saisons)

Dobr?? den,
cht?la bych objednat tento druh Dama??sk? r???e, asi 2 ks. Jen nevim, jestli je ke??ovit??, či pnouc?. Kdy asi bude dostupn??, pros?m? P??edem d?kuji za info.
Dana ?olekov??

Jiří Žlebčík 4.11.2018 15:51

Re: Rose des Quatre Saisons

R???e je sadov??, tedy ve tvaru vzp???men? rostouc?ho ke??e. Hor??? je to s dostupnost?, proto?e se mno?? jen pro dopln?n? sb?rek. Zkuste se obr??tit na: www.ibotky.cz/foto/352-rosa-rose-des-quatre-saison.html

Hiclov?? Josefa 28.8.2018 01:30

Melica

Dobr?? den, sh??n?m moc pro sv?ho bratra k jeho 7O.tin??m jeho r???i Melica.
D?kuji

Jiří Žlebčík 4.11.2018 06:07

Re: Melica

Tak tuto odr??du marn? sh??n?m u? roky a doufal jsem, ?e je u ??lechtitele. Pod t?mto jm?nem je r???e ve Zvoleni v Arboretu Borov?? hora, ale ob??v??m se, ?e to nen? ta prav??. Moc zdrav? a na spolupr??ci v Rosa klubu vzpom?n?? Jirka ??.

Michaela Dlouha 19.7.2018 17:24

Prodej (otázka na Mainzer Fastnacht)

Dobry den, velice se mi libi tato ruze ale na zadnem e-shopu ji nemuzu najit. Mohl byste mi poradit, kde hledat? Dekuji M.T.

Jiří Žlebčík 20.7.2018 14:23

Re: Prodej

R???e Mainzer Fastnacht se p?stuje pom?rn? často, je ov??em t??eba zaj?t do zahradnictv?, kde r???e sami p?stuj? a očkuj?. V okol? Prahy jsou to Kunratice.

Jozef Flimel 19.7.2018 12:26

najvo??avej??ie ru?e

Dobr?? de??,
pros?m V??s veĞmi pekne o radu:
1. Existuje nejak?? zoznam ru?? - kategoriz??cia podĞa intenzity v?ne?
2. Ktor? ru?e (druhy/odrody) maj?? najprenikavej??iu v???u?
(najm? čajohybridy)
?a kujem
J.Flimel

Jiří Žlebčík 20.7.2018 14:18

Re: najvo??avej??ie ru?e

O n?jak?m seznamu r???? s kategorizac? v??n? nev?m. V cen?c?ch b??v?? v??n? značena počtem teček, ov??em z d??vod?? reklamn?ch i naprosto nevon?c? odr??da n?jakou tečku m??. Jinak se setk??v??me s velmi subjektivn?m hodnocen?m v??n? takto odstup??ovan??m: nepatrn??, nev??razn??, v??n? modern?ch r????, patrn??, nen??padn??, nevt?rav??, st??edn?, v??razn??, pronikav??, siln??, velmi siln??. J?? v tomto p??ehledu uv??d?m v??ni v pozn??mce; ov??em jen u odr??d, kter? von? za jak?hokoliv počas?. Von? jist? četn? historick? r???e; z čajohybrid?? nejčast?ji oran?ov? nebo fialov? kvetouc?. Zkuste p??ivon?t k čajohybrid??m: Bernsteinrose, Big Purple, Blue Nile, Duft Wolke, Eminence, Erotika, Cherry Brandy, Cristian Dior, Mainzer Fastnacht, Papa Meilland, Parole, Silver Star, Sterling Silver, Whisky, Wiener Charme.

Jozef Flimel 19.7.2018 12:21

koupa (otázka na Okresn Hejtman ?ubr)

kde sa d?? k??pi??/zohna???
Pr os?m poraďte.
?akujem
J.Flimel

Jiří Žlebčík 20.7.2018 14:16

Re: koupa

Odr??da Okresn? Hejtman ?ubr je v ?R zachov??na jen v n?kolika kusech, usilovn? pracujeme na z??chran? a p??emno?en?, bude k dispozici za rok či dva.

Lenka Proch??zkov?? 25.6.2018 10:24

Pnouc? r???e na v??chod

Dobr?? den,
r??da bych se V??s optala, jak?? druh červen? a ?lut? r???e by byl vhodn?? vysadit na v??chodn? stranu? R???e chci um?stit na čelo domu, aby se pnuly po d??ev?n??ch opor??ch - ka?d?? z jedn? strany okna. L?b? se mi Amadeus, ze ?lut??ch zat?m nev?m. Aby byly mrazuvzdorn? a ve stejn?m obdob? kvetly (opakovan? ide??ln?) a rostly zhruba do stejn? v????ky. D?kuji Lenka

Jiří Žlebčík 8.7.2018 05:54

Re: Pnouc? r???e na v??chod

?erven? kvetouc? r???e je vhodn??, ?lut??ch kvalitn?ch mnoho nen?, ale doporučoval bych odr. Golden Gate (Kordes).

Francl?kov?? 22.6.2018 14:26

Určen? r???e

Dobr?? den pane doktore,mam na zahrad? jednoukvetouc? pnouc? r???i s jednoduch??m kv?tem, jej?? okv?tn? l?stky jsou uvnit?? zbarveny červen? se ?lut??m st??edem a z vn?j??? strany smetanov? na?loutle. P??i z??vanu v?tru tak r???ička vytv????? n??dhern?? efekt, jako by byla obsyp??na ?iv??mi mot??ly. V?te o jakou odr??du by se mohlo jednat? D?kuji za odpov?ď. Francl?kov??

Jiří Žlebčík 8.7.2018 05:51

Re: Určen? r???e

Pod?vejte se na r???i American Pillar. Je tedy d???ve narozen??, kvete jednou, ale ???asn?.

Tim 19.6.2018 11:06

Coral Dawn

Dobr?? den,
m??m pop?navou r???i Coral Dawn. P??ed t??dnem jsme ost???hali odkvetl? kv?ty, ale u? nevykvetla ???dn?? poupata. Nikde jsme nena??li, jestli je??t? r???e pokvete (a kvetla kr??sn? a bohat?). Nebo je to r???e, kter?? kvete jednou za sezonu? Pros?m o laskavou odpov?ď nebo radu.
S d?ky
Tim

Jiří Žlebčík 21.6.2018 10:44

Re: Coral Dawn

Tato odr??da opakuje kveten?. Jej? moment??ln? indispozici bych p??ič?tal hork?mu a such?mu počas?.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>