Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXXVI arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 311 - 314 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Zdenka ?evcov?? 15.9.2009 15:06

pnouc? r???e

Pros?m doporučit ke zdi chaty kr??snou pop?navku maxim??ln? okolo 2,5m vysokou, opakovan? kvetouc?, odolnou, pokud mo?no rychleji rostouc?, p???jemn? st??edn? von?c?, barvu kv?t?? krom? b?l?. Koupit ji rad?ji v zahradnictv?, ne?-li v Hornbachu apod.?
D?kuji.

Jiří Žlebčík 17.9.2009 06:16

Re: pnouc? r???e

Nejprve p??r slov k v??sadb?. U zdi budovy b??v?? sucho, kousek d??l zakap??v??. Je tedy dob??e s??zet tak p??l metru od zdi. Konstrukce nejlep??? d??ev?n??, nep???li?? hust??. R???e mus? m?t dostatek m?sta, aby se dala v?j???ovit? rozv?st (t?m se i omez? v????ka). Odr??dy b?l? i ?lut? a sv?tle r???ov? jsou nev??razn?. Daj? se doporučit t??eba.
R???ov??: Rosarium Uetersen, Campanile
?erven??: Sympathie, Santana, Parkdirektor Riggers, Copacabana, Dortmund (pr??zdn??)
Hledejte ve ??kolk??ch podle kontakt?? v tomto p??ehledu. Mnoho zdaru.

Marta 5.9.2009 23:16

r???e

Chyb? mi v popisu r???? jak remontuj?, sice ji? se asi p?stuj? odr??dy vesm?s remontuj?c?,ale n?kter? kvetou t?m??? cel? l?to hojn?, jin? opakuj? kveten? jen slab?. Pot??ebuji r???i mnohokv?tou, na obrubu z??honu, kter?? mi bude kv?st bohat? cel? l?to, pros?m o doporučen? odr??d , d?kuji. Kukl?nkov??

Jiří Žlebčík 6.9.2009 17:57

Re: r???e

Tak??ka v??echny botanick? druhy r???? kvetou na poč??tku l?ta a ji? do podzimu nikoliv. ?lechtitel? v?novali mimo barvy kv?tu nejv?t??? pozornost pr??v? prodlou?en? nakv?t??n? a? do z??mrazu. Dnes v?t??ina r???? kv?t opakuje neboli remontuje. Jen jednou kvetouc? (J) jsou mimo botanick??ch n?kter? r???e sadov?, pnouc?, p??dopokryvn? a star? historick?. Je pravda, ?e n?kter? r???e i dnes m?vaj? v srpnu v??raznou p??est??vku v kv?tu, co? dost z??vis? na počas? a na tom, jak piln? p?stitel odstra??uje odkvetl? kv?ty. T??k?? se to v??ak hlavn? čajohybrid??; nikoliv r???? mnohokv?t??ch. Doporučuju ni???? floribundy: Tiara (B), Friesia (??), Woburn Abbey (O), Pussta (?), Bonica 82 (R).

Mirek 5.9.2009 21:55

ROSA CENTIFOLIA

Pros?m V??s, kde se d?? koupit Rosa centifolia

Jiří Žlebčík 6.9.2009 17:36

Re: ROSA CENTIFOLIA

Stolist? r???e neb??vaj? b??n? v nab?dce ??kolek, ale urči? V??m pomohou n??sleduj?c?:
ruze.unas.cz (Sobotka)
sipruze.wz.cz (Skaličany u Blatn?)

M?la 1.9.2009 21:55

rosa omeiensis

je vhodn?? Rosa omeiensis var. pteracantha do voln? rostouc?ho ?iv?ho plotu? Je mo?n?, ?e jej? velk? trny odrad? srnky od po?eru poupat nebo v??honk??? Nejde mi ani tak o kv?ty, jako o efekt barevn??ch trn?? a pozd?ji ???pk??. Ke?? by byl vysazen na vzdu??n?m m?st? u silnice s celodenn?m sluncem.M??m dojem, ?e v??razn? trny by odrazovaly i kolemjdouc? vandaly.

Jiří Žlebčík 2.9.2009 11:58

Re: rosa omeiensis

Srdečn? V??s v?t??m jako prvn? n??v??t?vnici tohoto m?sta, kam je mo?no pochopiteln? pos?lat nejen dotazy, ale upozor??ovat i na chyby v p??ehledu r???? a d??vat n??m?ty pro zdokonalov??n?.
Rosa omeiensis var. pteracantha je mimo????dn? a kr??sn? ostnit??, co? vynikne hlavn? v zim?. Ke?? je dosti mohutn?? voln?ji stav?n??, ??irok?? p??es 2 m, v?tve m?n? p??evisl?. Pro tvarovan? ?iv? ploty se tedy moc nehod?. Dala by se ov??em, pokud je m?sto, vysadit v?cem?n? voln? rostouc? pro lidi nepr??chodn?? ??ada. Srnci jsou schopn? i velmi ostnit? r???e ničit, po v??sadb? bych doporučoval n?jakou dobu chr??nit. Pod?vejte se tak? na druh Rosa rugosa.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>