Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XLIV arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 101 - 110 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Nada 19.4.2016 09:27

Lavander dream

Dobry den, shanim tuto ruzi. Bohuzel v ceskych zahradnictvich neni k dostani. Poradite mi, co zasadit misto ni? Barva kvetu muze byt jina, ale jde mi hlavne o tvar a zachovani rozmeru.Dekuji. Preji slunne dny. Nada

Jiří Žlebčík 20.4.2016 07:37

Re: Lavander dream

R???e se p??esn? spr??vn? jmenuje Lavender Dream, takto nutno hledat. Mno?? ji t??eba: www.zahradnictvi-flos.cz/, www.zahradnictvikrulichovi.cz/, www.zahradnictvikyvala.cz/. Odr??da je velmi kvalitn?, nenahrazoval bych.

Amat?r 5.4.2016 18:29

R???e zakoupen?? v kv?tin????stv?

Dobr?? den,
M??m dotaz, na kter?? jsem na internetu nena??la ???dnou odpov?ď. Od m?ho mu?e jsem dostala ke dni ?en r???i (jak u? to tak b??v??), ov??em, r???e je st??le kr??sn??, neopad??v?? a dokonce z n? začaly ra??it nov? listy. Pros?m o info, jak o r???i pečovat, zda ji zasadit atd.. Je st??le v p??vodn? v??ze, koncem pono??en?? do vody, kterou dol?v??m vla?nou, r???e je v pokojov? teplot?, ne na p???m?m slunci. Mohu dolo?it foto, druh toti? nezn??m, je velice barevn??, ka?d?? okv?tn? l?stek m?? jinou barvu, nev?m zda se jedn?? o chemickou ??pravu či je to vy??lecht?n?? druh, ale o to h???? by se mi s n? loučilo, vzhledem k tomu, jak je kr??sn??. Moc d?kuji. Barto??ov??

Jiří Žlebčík 7.4.2016 05:16

Re: R???e zakoupen?? v kv?tin????stv?

Barevnost r???e je zp??sobena chemickou ??pravou. Bohu?el; r???e ve v??ze netvo??? ko??eny jako t??eba vrba nebo oleandr. Nad?je na dal??? p?stov??n? je tedy minim??ln?.

Lenka 10.3.2016 12:57

trvanlivost kv?t??

Dobr?? den.
dnes jsem objevila Va??e str??nky a hned pook????lo m? srdce milovn?ka r????. Sama m??m jen p??edzahr??dku 500 m n.m. a na n? ????dku r????, ale u? se mi po nich st??sk??. Minulou zimu jsem si koupila V???? ???asn?? "Sv?t r????" a tr??vila jsem ????astn? zimu le??c v n?. Letos jsem si koupila aspo?? pokojovou bezejmennou r???ičku v supermarketu a p??ekvapila m? trvanlivost? kv?t?? - ka?d?? kv?tek vydr?el kr??sn?? cel?? m?s?c. Chci se proto zeptat, existuj?-li podobn? vytrvalci i mezi r???emi z??honov??mi. D?kuji.

Jiří Žlebčík 27.3.2016 06:35

Re: trvanlivost kv?t??

Jsem velice r??d, ?e se kn??ka l?b? a omlouv??m se za pozdn? odpov?ď zp??sobenou technick??mi probl?my. U venkovn?ch r????, kter? trp? rozmary počas?, nem???eme oček??vat, ?e by kv?ty vydr?ely tak dlouho. Obecn? sed?? ???ct, ?e pevn? hust?ji pln? kv?ty vydr?? d?le. Zejm?na v??ak u dob??e p?stovan??ch červen??ch floribund se st??le objevuj? dal??? kv?ty a ke?? vypad?? po celou vegetačn? dobu velmi dob??e. Jist? prosp?je vyst???h??v??n? odkvetl??ch v?tviček.

Jana 6.2.2016 16:02

summer gong (otázka na Summer Gong)

Dobr?? den,
nejmenuje se tato r???e summer song?

Jiří Žlebčík 4.3.2016 23:00

Re: summer gong

Ano, m??te pravdu, bude opraveno p??i dal??? aktualizaci.

Franti??ek Jan?ček 21.11.2015 08:03

čern?? skvrnitost

Pane doktore, m??m je??t? jeden dotaz : m??m p??i jarn?m ??ezu napaden? listy, kter? samy neopadly, odstra??ovat, nebo ponechat ? M???e se tak st??t, ?e n?kter? ke???ky z??stanou po ??ezu zcela hol?. Je tedy vhodn?j??? na zbyl??ch v?tv?ch napaden? listy nechat - aby ke?? m?l v??bec n?jak? list?, nebo je odstranit ? Samoz??ejm? poč?t??m hned po ??ezu s post??ikem proti houbovitosti.

Jiří Žlebčík 26.11.2015 14:04

Re: čern?? skvrnitost

Pokud jsou na ja??e p??i ??ezu na r????ch je??t? nemocn? listy, mohou se pochopiteln? odstranit. Odstra??ov??n? napaden??ch list?? b?hen vegetace je mo?n? a ??čeln? jen na poč??tku ?????en? nemoci.

Franti??ek Jan?ček 16.11.2015 06:54

porada na zahrad?

D?kuji za souhlas, ozvu se. Jan?ček.

Jiří Žlebčík 26.11.2015 14:04

Re: porada na zahrad?

Budu čekat.

Franti??ek Jan?ček 14.11.2015 09:52

porada na zahrad?

V???en?? pane doktore, sna??m se Va??imi radami ???dit. Bojuju s černou skvrnitost? jak se d??. Teď na podzim jsem to u? vzdal, začnu brzy na ja??e s post??iky. M??m na relativn? mal? zahrad? ca 150 ke???? a ke???k??, polovina z toho je z lo??sk??ch ???zk??, teď na podzim p??esazen??ch. Počet druh?? asi 25, v?t??ina z ???zk?? z rozari?.M??m k V??m prosbu, asi dosti drzou : p??ipadlo by v ??vahu, ?e byste n?kdy v červnu atd nav??t?vil moji zahradu a poradil ? Samoz??ejm? zajist?m v??e pot??ebn? - odvoz atd. M??m 85 rok?? - jsem fanda do r????. Moc pros?m. D?kuji p??edem. Jan?ček.

Jiří Žlebčík 16.11.2015 06:39

Re: porada na zahrad?

Gratuluju k r???ov? zahrad?, ozv?te se na ja??e.

V.S. 13.11.2015 09:29

Post??ik

Pane doktore, je smyslupln? je??t? teď v listopadu (samoz??ejm? za p???zniv?ho počas?, ne za mrazu) prov?st post??ik proti houbov??m chorob??m?
D?kuji. S pozdravem V.S.

Jiří Žlebčík 13.11.2015 10:08

Re: Post??ik

Mysl?m, ?e n?jak?? v??znam mohou m?t jedin? kontaktn? p???pravky; nikoliv syst?mov?, nebo?? ty by rostlina nep??ijala. Na b??zi m?di jsou kontaktn? Champion, Kuprikol; se zinkem Dithane.

Vlado 5.11.2015 11:53

opis podĞa Bohma, 1938 (otázka na Josef Strnad)

otvoren?? kvet je v strede zlato ?lt??, ďalej od stredu koralovo červen?? a na okraji svetlo koralovo ru?ov??. Napoved?? tomu aj sfarbenie rodičov, matka je svetlo ?lt?? a otec marhuĞovo ?lt??. asi nem??me t?? spr??vnu ru?u.

Jiří Žlebčík 12.11.2015 07:07

Re: opis podĞa Bohma, 1938

V?m u? o tom, i p??es značn? reklamn? vylep??en? popisy u B??hma by tu n?jak?? ?lu?? b??t m?la a ona nen?.

Ing. Martin Dokoupil 25.10.2015 22:55

Bezostn? r???e

Dobr?? den pane doktore, m??te skv?l? webovky.
Chci se zeptat, kde sehnat info a očka OLIVETSK?, 1938 ?R? Ani Vy ji na webu nem??te, stejn? jako TON ASHLEY. T?? jako VIELCHENBLAU a TAUSENDSCH??N jsou bezostn?. Doma m??m pupenovou mutaci bezostn?, ?lut? kvetouc? r???e, d?? se n?jak registrovat, jak postupovat? M??m ji pod k??dem R-PV-01.
d?kuji
I n g. Martin Dokoupil

Jiří Žlebčík 26.10.2015 06:53

Re: Bezostn? r???e

Mohu nyn? poskytnout očka odr??d R???e Olivetsk?? a Veilchenblau; r???e Tausendsch??n b??v?? v nab?dce pana ??pa ve Skaličanech, ale nyn? je vyprod??na www.ruzeskalicany.cz/. R???i Ton Ashley nezn??m. O mo?nostech patentov? ochrany nov? odr??dy se dozv?te v ??st??edn?m kontroln?m a zku??ebn?m ??stavu zem?d?lsk?m. www.epravo.cz/top/clanky/vyznam-pravni-ochrany-novych-odrud-rostlin-a-jeji-jednotna-uprava-v-evropske-unii-97701.html

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>