Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XIV arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 221 - 230 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

katerina davidova 11.7.2012 10:43

kde koupit r???e goldrausch (otázka na Goldrausch)

dobr?? den, nev?te n?kdo kde se d?? koupit r???e goldrausch? d?ky moc.

Jiří Žlebčík 25.7.2012 11:05

Re: kde koupit r???e goldrausch

Odr??da Goldrausch byla vyfocena ve ??kolce v Kunratic?ch. Kontakt v kapitole Vysv?tlivky, m?sta focen?.

H??jkov?? 7.7.2012 21:01

r???e Irene

Dobr?? den, zakoupila jsem b?lou r???i Irene of Denmark. Bohu?el jsem o n? na internetu nena??la ???dn? informace. Existuje v??bec ? :-) D?kuji. H??jkov??

Jiří Žlebčík 25.7.2012 10:55

Re: r???e Irene

Existuje. Spr??vn?? n??zev je Irene of Danmark.

Hendrychov?? 4.7.2012 20:21

dotaz (otázka na ?SR)

Dobr?? den, r??da bych v?d?la, jak je česk?? r???e ?SR odoln?? chorob??m, ??k??dc??m a mrazu a jak?? je habitus ke??e (zda pot??ebuje oporu nebo je zcela samonosn??). P??edem d?kuji za Va??i odpov?ď. Hendrychov??

Jiří Žlebčík 25.7.2012 10:48

Re: dotaz

Odr??da ?SR vynik?? nejen kr??sn??m kv?tem. Je to r???e velmi odoln?? k nep???zniv??m vliv??m. Nepozoroval jsem u n? v?t??? napaden? černou skvrnitost?, padl?m a rz? snad netrp? v??bec. P??ezimov??n? i v leto??n? kritick? zim? bylo ve st??edn?ch ?ech??ch bez podstatn?ho po??kozen?. ?k??dci (nap??. m??ice) si mezi r???emi moc nevyb?raj?. Je to opravdu r???e sadov??; opory j? net??eba.

Hendrychov?? 4.7.2012 12:14

dotaz

Dobr?? den, r??da bych v?d?la, kter? pnouc? r???e jsou vhodn? k pnut? do strom?? a kter? stromy jsou vhodn? k tomuto ??čelu. P??edem d?kuji za odpov?ď.
Hezk?? den. Hendrychov??.

Jiří Žlebčík 23.7.2012 14:10

Re: dotaz

Pod?vejte se na Paul´s Himalayan Musk, Bobbie James, Louis Rambler, Rambling Rector. Ide??ln? jsou v?t??? stromy u? s prosv?tlenou korunou, kter? maj? hloub?ji ko??eny. P??edstavil bych si dob??e r???emi okr????lenou borovici. Nevysazujeme ke kmenu, ale a? na okraj koruny. Od v?tv? spust?me t??eba lano či jinou pevnou, ale nen??padnou oporu.

Hendrychov?? 3.7.2012 10:30

dotaz (otázka na William Lobb)

Dobr?? den, r??da bych v?d?la, zda tato ke?? t?to mechovky je zcela samonosn?? nevy?aduj?c? ???dnou oporu a zda tvo??? ???pky. D?kuji. S pozdravem Hendrychov??.

Jiří Žlebčík 23.7.2012 13:42

Re: dotaz

R???e William Lobb m???e r??st bez opory jako sadovka, ???pky jsem nepozoroval.

Hendrychov?? 3.7.2012 09:14

dotaz (otázka na Chloris (Descemet))

Dobr?? den, chci si po???dit tuto r???i zejm?na pro jej? mrazuodolnost. Uv??d?te, ?e kvete jednou v roce, r??da bych v?d?la, KDY A JAK DLOUHO KVETE A ZDA PAK M? ??PKY?
D?kuji za odpov?ď. Hezk?? den. Hendrychov??.

Jiří Žlebčík 23.7.2012 13:31

Re: dotaz

R???e pat??? mezi Rosa x alba hybridy. Tyto kvetou opravdu jen poč??tkem l?ta, tedy v červnu, podle počas? tak nejv????e m?s?c. ??pky sp???e ojedin?le, z okrasn?ho hlediska bezv??znamn?.

Martina 1.7.2012 13:16

candy stripe

Pane doktore v????m si Va??eho cenn?ho času, kter?? v?nujete n??m, amatersk??m p?stitel??m a m?la bych ot??zku,nevte kde sehnat CANDY STRIPE???P??tr??m po n? na netu p??es dva roky , m?li ji na fotce v bakkerovi ale p??i??la jen červen?? j?? jsem stra??n? st??la o tu co m?li vyfocenou na fotce...uv?t??m ka?dou radu kde sehnat !Jinak na Bakkera nemuzu m?t ???dnou n??mitku r???e sice drah? ale doprava n?co stoj? ale kvalitn? sazenice a opravdu n??dhern? kv?ty!!!

Jiří Žlebčík 1.7.2012 17:06

Re: candy stripe

S touto r???? jsem se setkal v roz??ri?ch, nikoliv ve ??kolk??ch. Nemaj? tedy namno?en? jej? sazenice. Dal by se v??ak domluvit odb?r oček (nejsp???e v Lidic?ch). Mnoh? ??kolky jsou pak ochotn? r???i pro v??s naočkovat a dop?stovat.

Martina 30.6.2012 23:18

R???E MAL????

DOBR? DEN LETOS JSEM NARAZILA NA N?CO ????ASN??HO A MYSL?M ??E MI MUS? D?T KA??D? P?STITEL ZAPRAVDU JDE O TZV. R???E MAL????:O) MAJ? PROU??KY JSOU V?T?INOU T??? A V?CEBAREVN?? .. ZA V?CHNY JMENUJU CANDY STRIPE.. SH?N?M JI U?? ROK A NEMOHU NIKDE SEHNAT PORAD?TE? NEBO ALESPON OBDOBNOU

Jiří Žlebčík 1.7.2012 07:53

Re: R???E MAL????

R???? takto vybarven??ch je opravdu v?ce. Pod?vejte se na Henri Matisse, Maurice Utrillo, Auguste Renoir. U ka?d? je pod fotografi? uvedeno m?sto focen?, v kapitole Vysv?tlivky pak kontakty. V tabulkov? č??sti zat?m bez fotografi? jsou: Claude Monet, Paul C?zanne.

Rudolf ???la 18.6.2012 16:47

r???e kontra lilie

Pros?m o sd?len? zda lze p?stovat ke??ov? a stromkov? r???e ve společenstv? lili? a astra vysok?? na společn?m z??honu a v jak? vzd??lenosti od sebe.D?kuji za odpov?ď. Rudolf

Jiří Žlebčík 19.6.2012 05:24

Re: r???e kontra lilie

Nepozoroval jsem u r???? nikdy n?jakou nesn????enlivost na z??honu s dal???mi rostlinami. Jin? je to ve v??ze. O vhodnosti kombinac? rozhoduj? tedy estetick?? hlediska a pot??e t??eba p??i okop??v??n? a plet?. Ke??ov? r???e vysazen? dohromady s liliemi nebo astrami, asi je m?n?na vytrval?? hv?zdnice, mi nelad?. U stromkov??ch z??le?? na v????ce korunky, ale tak? mi to nejde dohromady. R???e jsou prost? kr??sn? samy o sob? a nejl?pe vyniknou v sousedstv? travnat? plochy. Jin? rostliny maj? opodstatn?n? hlavn? pokud dopl??uj? chyb?j?c? barvu; t??eba modrou. V ka?d?m p???pad? ov??em vysazujeme v uctiv? vzd??lenosti.

Fialov?? V?ra 6.6.2012 09:26

co mi nezmrzlo

Dobr?? den, mus?m souhlasit, v??echny r???e mi zmrzly a? k zemi. Pouze Roter Korz??r červen?? sadov?? a Laguna pnouc? syt? r???ovo červen?? z??staly ??pln? beze zm?ny.Ostatn? vyr??staj? op?t od zem?. Jsme v n.v. kolem 500 m a na ,, V?trn? h??rce\\\\\\\ \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ \ \\\" jak n??m na??i zn??m? ???kaj?. Bojujeme s nep???zn? počas? jak se d??. Na pergole jsme m?li pnouc? rudou Sympatii a b?hem p??r let jedna odum??ela zcela a druh?? nyn? je asi 30 cm vysok??. Byly ale doby, ?e r???e byly vysok? a? do ??t?tu pergoly ( kolem 4 m ).
S pozdravem Fialov??.

Jiří Žlebčík 14.6.2012 07:54

Re: co mi nezmrzlo

Poloha opravdu je pro r???e u? dost krut??, pro r???e pnouc? pak obzvl????t?. Za velice otu?il? pova?uju r???e Rosa x alba Suaveolens a Rudolf?na. Ob? kvetou ov??em jen na poč??tku l?ta.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>