Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka


Vysvětlivky

Výběr růží

Jména růží

Šlechtitelé

Charakteristika skupin

Fotografování

Popis růží

Místa focení

Pěstování

Způsoby hodnocení

Komentář

Jména růží

Podle mezinárodních pravidel jména odrůd (kultivarů) začínají vždy v každém slově velkým písmenem. Občas se stává, že jiný šlechtitel nazve svou novou odrůdu již dříve použitým jménem. Pro rozlišení pak uvádíme v závorce za jménem růže i šlechtitele. Někdy se dokonce šlechtitel vrátí po letech ke své vlastní odrůdě a vylepší ji, aniž změní jméno. V našem přehledu pak naleznete rok vzniku v závorce za názvem odrůdy. Pokud během let byly v rozáriu pěstovány a foceny pod stejným jménem dvě zjevně různé odrůdy, nalezneme je v přehledu rozlišeny římskými číslicemi v závorce za jménem (I., II.). Někdy nastává situace, že na dvou místech se pod stejným jménem pěstuje zjevně jiná odrůda. Než se situace vyjasní je odrůda z každého místa vedena v našem internetovém přehledu zvlášť a místo pěstování zapsáno v závorce za názvem odrůdy. Některé růže jsou známy pod více jmény. Nesprávná jména nazýváme synonyma. Jsou uvedeny (jako synonyma) i častěji se u nás vyskytující nesprávné názvy vzniklé pravopisnými chybami. V přehledu je naleznete také, stejně jako některá označení používaná pro patentovou ochranu (ta mají zpravidla 3 velká počáteční písmena). V těchto případech je odkaz (=) na správné jméno. Pokud kódové označení pro patentovou ochranu obsahuje číslo, není v našem přehledu uvedeno, protože záměna s jménem odrůdy zde nehrozí.

Botanické (v přírodě rostoucí druhy) jsou v přehledu uváděny pod vědeckými (nejčastěji latinskými) jmény. Rodové označení (Rosa) je zde velkým písmenem, druhové začíná malým (např.: rugosa). Výjimečně se při psaní za druhem setkáte i s nižšími taxonomickými jednotkami. Poddruh je bez zvláštního označení, var. znamená varieta, f. forma. Vše malým písmenem. Mezi rodové jméno Rosa a jméno druhu se občas vkládá znaménko x, které znamená, že druh vznikl hybridizací. Pro jednoduchost jsme nezvolili používané psaní vědeckých názvů kurzivou a odrůd s jednoduchými uvozovkami. Česká jména růží naleznete také a je od nich odkazováno na vědecká.

Např.:
Bermuda=Queen of Bermuda
Blue Rambler=Veilchenblau
KORlilup=Lichtkönigin Lucia
Růže šípková=Rosa canina

Existují také růže, jejichž původ je nejasný a bývají označovány jen pracovními názvy třeba podle místa (Korejská Pnoucí Růžová*) nebo podle osoby (Čadkovská*). Protože se i s těmito růžemi můžete u nás občas setkat, jsou našem přehledu uvedeny a označeny * za názvem odrůdy.

NAVRCHOLU.cz