Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka


Vysvětlivky

Výběr růží

Jména růží

Šlechtitelé

Charakteristika skupin

Fotografování

Popis růží

Místa focení

Pěstování

Způsoby hodnocení

Komentář

Způsoby hodnocení

V přehledu růží naleznete jednak odborné hodnocení (odbornou klasifikaci) zohledňující estetická i pěstitelská hlediska, jednak názor návštěvníků internetu, jenž je průběžně zaznamenáván a vypočítávána průměrná známka pro každou odrůdu či druh. Při obou hodnoceních je stupnice jako ve škole (1 až 5).

Častá je otázka, která růže je nejlepší. Jde pochopitelně o hodně subjektivní záležitost. Někdo uznává jen velké plné květy, jiný ctí návrat k přírodě a tedy záplavu prázdných květů. Jistě je cennou vlastností opakované kvetení od jara až do mrazů, ale růže mající květy jen začátkem léta, mohou barevnou záplavou docela zakrýt svou zeleň. Na něčem se však přeceněn shodneme všichni. Růže u nás často silně namrzající a pak celý rok neduživá, není ideální. Totéž platí pro růže náchylné k houbovým chorobám; tedy s listy s různými skvrnami, šedými povlaky, nekvetoucí a dokonce již v létě většinou bez listů. Také květy by měly dostatečně vzdorovat počasí, tedy náležitě se rozvíjet, nebýt posety skvrnami po kapkách vody, nekončit květ ve vybledlých a nevzhledných tónech. Nevhodné jsou růže, které vytvářejí velmi málo květů nebo mají tak slabé květní lodyhy, že se pravidelně sklánějí k zemi. I po odkvětu by měl růžový keř bez zásahu pěstitele vypadat dobře. U některých odrůd květní plátky neopadávají, lepí se k sobě i dokonce plesnivějí. To lze snad prominout jen u čajohybridů, kde patří k neopomenutelné péči odstraňování odkvetlých lodyh. Abychom neviděli jen negativní věci, povšimněme si však i esteticky působivých záležitostí, jenž by mohly uniknout. Mimo rozvitých květů jsou pěkná i výrazně vybarvená, delší poupata. Listy mohou květy vhodně doplňovat, tedy být po lodyze rovnoměrně a nepříliš hustě rozmístěny, sytě zelené, pevné. Vypadá dobře, když jsou výhony na keři do stran pravidelně rozmístěny a také přibližně stejné délky.

Výsledné odborné hodnocení závisí na opakovaném posuzování jak estetických vlastností, tak pěstitelských nároků každé odrůdy nebo druhu.

Klasifikace je školní:
1
Růže by v průměrných teplotních, vláhových a půdních podmínkách a při odpovídající péči neměla v ničem zklamat.
2
Mimo vynikajících vlastností, jsou drobné nedostatky, které se však dají tolerovat nebo odstranit zvýšenou péčí pěstitele.
3
Odrůda nebo druh jsou průměrných kvalit, většinou je řada podobných a často pěstovaných.
4
Jsou k dispozici podobné růže pěknější i lépe rostoucí, k čemuž by se mělo přihlédnout při nových výsadbách.
5
Pěstování se u nás většinou nedaří nebo růže vysloveně nevypadá dobře. Ovšem i tady mohou při zvlášť příznivých mikroklimatických podmínkách nastat výjimky.
NAVRCHOLU.cz